Pobierz książkę

Samospełniająca się przepowiednia?

Do roku 2050 zostało 37 lat, to dużo czasu, jak na wymiar ludzkiego życia, niewiele, jak na wymiar historii. Prof. Wojciech Pomykało, wybitny pedagog, udostępnił redakcji „Przeglądu Socjalistycznego” swoją najnowszą książkę, jeszcze w wersji elektronicznej. Rok 2050 – bo taki nosi ona tytuł, to trudna do określenia, w sensie gatunku, pozycja. Zawiera ona elementy powieści politycznej, dobrej publicystyki, analizy historycznej, także wątki sf. Faktem jest jednak, ze przyswaja się ją wyjątkowo emocjonalnie. Dla wielu bowiem żyjących zawiera elementy przyszłości oparte o analizę przybliżającą twarde fakty niedalekiej przeszłości i dnia dzisiejszego, niektóre upublicznione po raz pierwszy.
Padają tutaj nazwiska, po części fikcyjne, po części realne, znane dziś z wydarzeń sceny światowej.
Punktem wyjścia „Roku 2050” jest konstatacja, że globalizacja w obecnym wymiarze jest procesem nieuchronnym, rozwijającym się, ze skutkami ogarniającymi całą ludzkość. Na nią nakłada się realny świat końca XX i początku XXI wieku z realnymi interesami mającymi globalne skutki – narodowymi, grupowymi, ideologicznymi, religijnymi, korporacyjnymi, także rodzinnymi. Wynikający stąd problem zachowania, rozwoju i zrównoważenia cywilizacji, jest problemem pogodzenia tych interesów i na nowo ułożenia stosunków światowych. Nie jest to łatwe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, a w opinii autora, może być trudniejsze w latach 30. i 40. aktualnego stulecia. Procesy konfliktu światowego mogą się bowiem zaostrzać. Dzisiejszy kryzys może wchodzić w kolejne fazy niszczące cywilizację.
Autor, znakomity znawca procesów rozwojowych współczesnego świata, wskazuje na wyraźne narastanie konfliktu na linii USA – Chiny, który, jak prognozuje, może zakończyć się starciem nuklearnym, dającym szansę na przebudowę w wyniku jego ograniczonego skutku niszczącego, relacji międzynarodowych.
Istotnym wątkiem książki jest Polska i polskie losy. Autor dokonuje tutaj bardzo krytycznej analizy polskiej transformacji po roku 1989, wskazując precyzyjnie, na co zwracali już uwagę nieliczni autorzy innych publikacji, na podstawowe problemy rozwojowe naszego kraju i problemy społeczno-socjalne Polaków. Zwraca uwagę na niewspółmierne do potrzeb ograniczenie naszej suwerenności, w wyniku dzikiej prywatyzacji i zmian na rynku kapitałowym, od światowych korporacji i wielkich państw jak USA, Niemcy czy Francja. Wskazuje także na niekorzystny dla Polski bilans, jaki powstaje w wyniku naszych relacji z Unia Europejską.
Ciekawą prognozę rysuje autor dla naszej części Europy. Wskazuje na możliwą powtórkę z 1917 roku w Rosji i objęcie władzy przez komunistów, ewolucję ustrojową w Polsce i na Ukrainie w kierunku społecznej gospodarki rynkowej typu skandynawskiego, umocnienie pozycji Polski poprzez nowe uprzemysłowienie i wyciągnięcie krytycznych wniosków z nieudanej transformacji.
Znacząca część tej książki to rozważania na temat rozwoju sytuacji globalnej i możliwości stworzenia zrównoważonego świata w oparciu o realne szacunki zasobów naturalnych np. energii, wody i innych surowców i wyznaczenie w skali globu możliwości konsumpcji w oparciu m.in. o zasady sprawiedliwości społecznej.
Znając wiedzę autora można założyć, że sprawy i problemy, które ujawnia są realne i nie wymagają weryfikacji. A nie są to sprawy błahe. Dla przykładu nie są znane i rozpoznane do końca intencje Chin w ich relacjach ze światem. Tutaj jest o nich dużo. Takich spraw jest więcej.
Warto tą książkę przestudiować, również w tej wersji, zanim ukaże się na papierze. To istotna pozycja na rynku prognoz dotyczących rozwoju świata.
Czy będzie ona samospełniającą się przepowiednią, tego nie wiadomo. Może odegrać jednak rolę inspirującą dla nowych sił społecznych, które powstają w konflikcie do tego realnego świata, jaki widzimy dziś. Siły te dają już o sobie znać, a to dopiero początek drogi. Neoliberalizm i kryzys zrodziły i demony i realne siły szukające dróg wyjścia z zapaści i nierówności, które stale się pogłębiają.

Andrzej Ziemski.


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Mieczysław Niedziałkowski należał do wybitnych działaczy polskiego ruchu socjalistycznego w okresie od zarania II Rzeczypospolitej do początku okupacji hitlerowskiej. Urodził się w 1893 r. w Wilnie z wywodzącej się ze zuborzałego ziemiaństwa rodzinie inteligenckiej.

Więcej …
 

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku opozycja w Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji oskarżała władze partii o zdradę ideałów socjalizmu i demokracji. Partyjna lewica negowała sens współpracy z „reakcją” (zwłaszcza ze Stronnictwem Narodowym), odrzucała również emigracyjny legalizm, opowiadając się za współdziałaniem z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Więcej …
 

 
 
centrum
 
 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

Statystyka

Odsłon : 3454336

Więcej …
 

Więcej …
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej …

Temat dnia

Nienaprawialne szkody

Uważam, że ta sprawa nie obeszła się bez gigantycznej łapówki, bo jak nie rozumiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
W trybie nagłym, żeby nie było czasu na protesty, PiS wprowadził przepisy dopuszczające wycinanie drzew na własnym terenie.

Więcej …

Wywiad tygodnia

Czy Gdańsk może być Lepszy?

Z Jędrzejem Włodarczykiem ze stowarzyszenia Lepszy Gdańsk rozmawia Przemysław Prekiel

Jak wygląda obecnie sytuacja lewicy w Gdańsku i szerzej, w Trójmieście?


Gdańsk i okolice to tradycyjnie dość trudny teren dla ugrupowań lewicowych. Ja bym jednak chciał zacząć od ostatecznego ustalenia – czym ta lewica jest?

Więcej …

Na lewicy

W dniu 25 marca 2017 roku w Warszawie obradowało Zgromadzenie Generalne Delegatów Ruchu Odrodzenia Gospodarczego. Przewodniczącym Zarządu Krajowego wybrano prof. Pawła Bożyka.

Więcej …
 

26 marca 2017 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja poświęcona 60-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Inicjatorem konferencji był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Więcej …
 

W dnu 15 marca 2017 roku odbyła się pod patronatem naukowym prof. Marii Szyszkowskiej konferencja: „Patriotyzm, pacyfizm, socjalizm - idee Ignacego Daszyńskiego w XXI wieku”.

Więcej …
 

W dniu 14 marca 2017 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli organizacji i partii lewicowych w związku z przygotowywaniem ustawy dotyczącej obchodów 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Więcej …
 

Wszystkim Paniom, szczególnie Socjalistkom, wszystkiego dobrego z okazji

Dnia Kobiet

 

W dniu 5 marca 2017 roku w Warszawie i w innych miastach odbyły się demonstracje, głównie kobiet, walczących o swoje prawa w coraz bardziej ponurej rzeczywistości. Manifa, to demonstracja organizowana co roku z okazji Dnia Kobiet.

Więcej …
 

W dniu 14 lutego 2017 roku odbyło się zebranie Warszawskiego Komitetu Okręgowego PPS. Głównym punktem obrad było przedyskutowanie i przyjęcie uchwały dotyczącej ogłoszonych w ostatnim czasie przez rządzącą koalicję koncepcji zmiany ustroju m. st. Warszawy.

Więcej …
 

W dniu 14 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. W związku z sytuacją polityczną w kraju oraz mało zachęcającymi wynikami sondażowymi notowań lewicy postanowiono podjąć dalsze działania służące umocnieniu wizerunku i pozycji lewicy na scenie politycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 lutego 2017 roku w Warszawie odbyła się, organizowana po raz siódmy, uroczystość wręczenia nagród Fundacji im. Hanki Bożyk – Pogotowie Ratunkowe dlaczego nie zdążyło?

Więcej …
 

Dnia 4 lutego 2017 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Omówiono aktualną sytuację polityczną w kraju, przyjęto uchwały m.in. program obchodów 125. rocznicy powstania PPS, która przypada w listopadzie br.

Więcej …
 

Andrzej Kurz, prezes krakowskiej "Kuźnicy" - niezwykle zasłużonego dla polskiej kultury stowarzyszenia i gremium intelektualnego, przesłał w dniu 27 stycznia 2017 roku stanowisko przyjęte przez Radę "Kuźnicy" w sprawach dotyczących aktualnej sytuacji w Polsce i polskiej racji stanu.

Więcej …
 

W dniu 25 stycznia 2017 roku w Warszawie zebrała się rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Przyjęto stanowisko krytyczne wobec wdrażanej reformy edukacji.

Więcej …