Kryzys finansowy – przyczyny, skutki, drogi wyjścia

19 grudnia 2008 roku. Debata „Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego” zorganizowana przez Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. J. M. Keynesa oraz Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”.
Patronat medialny – „Przegląd Socjalistyczny”.
Debata odbędzie się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie ul. Stokłosy 3 (Ursynów).


Plan debaty:

10:00-10:10 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej - Paweł Bożyk

10:10 – 11:50
Sesja I – przewodniczy profesor Zdzisław Sadowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Panel: geneza i przyczyny światowego kryzysu finansowego

1.    Dariusz Rosati, profesor SGH, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Skrajna ocena przyczyn kryzysu finansowego – próba oceny realnej.
2.    Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: Banki polskie a światowy kryzys finansowy.
3.    Józef Oleksy, b. premier, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Cywilizacyjny wymiar niewydolności współczesnego kapitalizmu.
4.    Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Pracownicy najemni w dobie kryzysu finansowego.
5.    Paweł Bożyk, profesor SGH: Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego.
6.    Jerzy Żyżyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Strukturalne przyczyny światowego kryzysu finansowego.
7.    Andrzej Kaźmierczak, profesor SGH: Geneza światowego kryzysu finansowego.

Dyskusja (30 minut)

12:20-14:00
Sesja II – przewodniczy Andrzej Ziemski – prezes Stowarzyszenia Ruchu Społecznego „Praca – Pokój - Sprawiedliwość”, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Przegląd Socjalistyczny”

Panel: skutki światowego kryzysu finansowego

1.    Stanisław Gomułka, profesor, Główny Ekonomista Business Centre Club: Skutki kryzysu – główne różnice między krajami wysoko rozwiniętymi a Polską”.
2.    Adam Gierek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Europejski handel emisjami CO w świetle światowego kryzysu finansowego.
3.    Maria Szyszkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Etyczna strona neoliberalizmu; skutki kryzysu w sferze moralnej.
4.    Jerzy Borowski, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Transnarodowe korporacje wobec światowego kryzysu finansowego.
5.    Hanna Kuzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego: Społeczne skutki konsensusu waszyngtońskiego.
6.    Józef M. Fiszer, profesor Instytutu Nauk Politycznych PAN: Społeczno-polityczne skutki światowego kryzysu finansowego dla Polski.
7.    Kazimierz Zieliński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję przedsiębiorstw.

Dyskusja (30 minut)

14:30-15:00 Przerwa na lunch
15:00-16:00
Sesja III – przewodniczy Czesław Leśniak, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej

Panel: w poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu finansowego

1.    Marian Guzek, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Kryzysogenne dysfunkcje państwa i rynku oraz możliwości ich eliminowania.
2.    Ryszard Michalski, dr hab., dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: W poszukiwaniu nowego paradygmatu międzynarodowych stosunków finansowych.
3.    Tadeusz Sporek, profesor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej.
4.    Jan K. Solarz, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Możliwe scenariusze wyjścia ze światowego kryzysu finansowego.

Dyskusja (30 minut)

Ok. godz. 16:30 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – Paweł Bożyk

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

Profesor Kaarle Nordenstreng jest znanym medioznawcą fińskim związanym z Uniwersytetem w Tampere. Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze (IOJ). W ostatnich tygodniach ukazała się opracowana przez niego obszerna monografia  dotycząca historii tej organizacji, ludzi z nią związanych oraz procesów społeczno-politycznych, których była inicjatorem.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Statystyka

Odsłon : 5962856

Temat dnia

Myśli ze Strasburga

Wysłuchałem wystąpienia premiera Morawieckiego i mam kilka spostrzeżeń. Wystąpienie było sprawne i dobrze wygłoszone. W części pierwszej trzeba zgodzić się z krytyką Unii choćby w sprawie rajów podatkowych oraz pokazania korzyści gospodarczych krajów zachodu z integracji europejskiej.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 - to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). Obradom przewodniczył premier Narendra Modi (Indie), rotacyjny przewodniczący BRICS w roku 2021.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna poinformowała w dniu 6 września 2021 roku o swoim stanowisku wobec wprowadzenia przez prezydenta stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

Więcej …
 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PPS Warszawa-Śródmieście. Uczestniczący w nim członkowie wyrazili uznanie dla ustępującego Komitetu, którego pracami kierował tow. Janusz Ptaszkiewicz.
Komitet uzyskał absolutorium od uczestników zebrania.

Więcej …
 

Zbigniew Sowa – działacz lewicy z Pomorza poinformował, że w dniu 29 lipca 2021 roku  w Sosnowcu zawiązała się grupa 11 osób inicjująca powołanie do życia nowej lewicowej partii politycznej o nazwie: POLSKI RUCH LEWICOWY, którego zwieńczeniem będzie spotkanie założycielskie planowane na połowę września br. w Warszawie.

Więcej …
 

Tradycyjnie, co roku, z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej składają kwiaty przed pomnikami, tablicami pamięci i na grobach ofiar tego największego w XX wieku zbiorowego aktu walki o wolność i niepodległość Polski.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikował w dniu 29 lipca 2021 roku na swej stronie internetowej Tezy do dyskusji przed zbliżającym się Kongresem Partii.

Więcej …