Kryzys może zintegrować lewicę

Pod hasłem "Kryzys może zintegrować lewicę" prof. Paweł Bożyk, lider Kongresu Porozumienia Lewicy opublikował w dniu 26 stycznia 2009 roku artykuł w "Trybunie". Proponuje polskiej lewicy integrację w oparciu o program walki z kryzysem ekonomicznym.
 
Kryzys może zintegrować lewicę

Lewica polska przeżywa swe trudne dni. Podzieliła się na wiele partii i partyjek, których nazwy nikomu nic nie mówią. Liderzy tych partii pałają wzajemną nieufnością unikając spotkań i dyskusji programowych.
Dotyczy to w pierwszej kolejności Sojuszu Lewicy Demokratycznej; faktem stał się podział tego ugrupowania na część podporządkowaną Zarządowi Krajowemu SLD i część związaną z klubem parlamentarnym. Podzieliła się także Socjaldemokracja Polska; część zajęła pozycje polityczne zbliżone do Partii Demokratycznej, część przeszła do SLD. Wszelkie propozycje integracji lewicy odrzuca Polska Partia Pracy. Niechętna takiej integracji jest Polska Lewica (Leszka Millera), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (Tomasza Mamińskiego), Nowa Lewica (Piotra Ikonowicza).
Pewien sukces w procesie integracji lewicy osiągnął Kongres Porozumienia Lewicy skupiając kilkanaście mniejszych pozaparlamentarnych partii politycznych i ruchów społecznych, a także współdziałające w sferze programowej związki zawodowe. Po pierwszym pomyślnym okresie on również napotkał na bariery w postaci niechęci ze strony pozostałych partii lewicowych. Gdyby przyczyną były różnice programowe, porozumienie byłoby możliwe, ale tu chodzi o zwykłe ambicje liderów.
Osobiście widzę szansę na zjednoczenie lewicy; jest nią idea walki ze zbliżającym się do Polski kryzysem finansowym, który wkrótce przerodzi się w kryzys ekonomiczny. Kryzys ten będzie w Polsce głębszy niż w USA i na Zachodzie Europy. Nie zależy on bowiem wyłącznie od błędów, jakie rządy w przeszłości popełniły w polityce gospodarczej. Ważną rolę odegrały też czynniki strukturalne, w tym zwłaszcza uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicy. Wystarczy spojrzeć na gospodarki małych krajów, takich jak Łotwa, Estonia, Litwa, Islandia, Irlandia, które jeszcze niedawno były symbolem sukcesu, a dziś ich udziałem są wielopiętrowe spadki produkcji i dochodu narodowego.
Polska jest większym krajem, ale zdana na łaskę i niełaskę korporacji transnarodowych. Dotyczy to nie tylko przemysłu, lecz także finansów. 90 proc. polskich przedsiębiorstw to firmy małe, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób. Jeszcze 40 lat temu małe przedsiębiorstwa były atutem (w myśl hasła Schumpetera: „małe jest piękne”), ale dziś są one poważnym obciążeniem, zwłaszcza w warunkach kryzysu.
Małe przedsiębiorstwa są bowiem całkowicie uzależnione od widzimisię wielkich korporacji jako poddostawcy lub kooperanci. Spadkowi produkcji w korporacjach zawsze towarzyszy rezygnacja z usług zagranicznych poddostawców. Tak też zareagują zachodnioeuropejscy partnerzy naszych przedsiębiorstw. Spodziewać się więc należy poważnych trudności w polskich firmach, gdy na ich wyroby spadnie popyt w Europie Zachodniej.
Nie mniejsze kłopoty sprawi też potrzeba spłaty prawie 180 miliardów dolarów kredytów zaciągniętych przez polskie przedsiębiorstwa prywatne za granicą. Wzięto je w przekonaniu, że będą spłacone eksportem towarów i usług bądź dodatkowymi kredytami. Dziś, gdy obie te możliwości uległy poważnemu ograniczeniu, dla przedsiębiorstw może to być powodem do bankructwa.
Komplikuje się też sytuacja kredytowa w Polsce. Banki polskie należące w 90 proc. do zagranicznych właścicieli grożą, że ograniczą kredytowanie i podrożą kredyty, bo nie mają pieniędzy. A jeszcze tak niedawno chwaliły się wielomiliardowymi zyskami, w międzyczasie zaanektowanymi przez banki-matki przeżywające poważne kłopoty.
Wszystko to sprawia, że kryzys w Polsce będzie głęboki. Rząd, niestety, nie jest do niego przygotowany. Od czasu do czasu wypowiadane są ostrzeżenia kryzysowe, ale są one raczej natury retorycznej. Nie kryją się za nimi żadne programy przeciwdziałania kryzysowi.
Dlatego też proponuję, by to zadanie wzięła na siebie lewica, przystępując natychmiast do przygotowania takiego programu. Być może ten zbożny cel usunie niesnaski międzypartyjne i zintegruje lewicę.
Konkretny program walki z kryzysem przysporzyłby lewicy poparcia, przesuwając na jej stronę część elektoratu Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
Wychodząc na przeciw zagrożeniom kryzysowym, ogłaszamy apel w obronie Polaków przed kryzysem ekonomicznym.

prof. Paweł Bożyk

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Statystyka

Odsłon : 6038979

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …