Rada Naczelna PPS

XL Kongres PPS odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. W maju odbędzie się konferencja programowa. PPS wejdzie w koalicję w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego – postanowiła 7 lutego 2009 roku Rada Naczelna PPS.
Podczas posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie przygotowań do XL Kongresu PPS, w sprawie trybu wyboru delegatów. Przedyskutowano zasady polityczno organizacyjne przygotowania kongresu.
Przedyskutowano problem udziału PPS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rada postanowiła, że PPS weźmie udział w wyborach. Przewodniczący Rady Naczelnej otrzymał pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w sprawie utworzenia koalicji wyborczej. Najbliższa interesom PPS jest koalicja z Racją Polskiej Lewicy i Młodymi Socjalistami.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie obrony najbiedniejszych przed skutkami kryzysu finansowego.
 
 
 
Uchwała
Rady Naczelnej PPS
w obronie najbiedniejszych przed kryzysem finansowym

1. Neoliberalny system ekonomiczny stał się główną przyczyna światowego kryzysu ekonomicznego. System ten doprowadził do wzrostu kosztów kredytów bankowych ograniczania działalności przedsiębiorstw, redukcji zatrudnionych pracowników i wzrostu inflacji, co w konsekwencji spowodowało spowolnianie dynamiki rozwoju gospodarczego wielu państw, w tym także Polski.
Sytuacja taka w naszym kraju powoduje negatywne skutki dla wszystkich pracujących a szczególnie najbiedniejszej części społeczeństwa - najniżej zarabiających, emerytów i rencistów, bezrobotnych oraz rodzin wielodzietnych. Dalszy rozwój kryzysu może być tragiczny dla dużej części naszego społeczeństwa, gdyż jego skutki zagrażać będą fizjologicznym podstawom egzystencji oraz bezpieczeństwu socjalnemu najbiedniejszych.

2. PPS wraz z Kongresem Porozumienia Lewicy domaga się rzetelnej oceny skutków stosowania neoliberalnego systemu ekonomicznego w Polsce i uczciwej informacji społeczeństwa o jej wynikach. Skutki postępującego kryzysu najdotkliwiej obciążają najbiedniejszych obywateli naszego kraju. Dlatego też solidaryzujemy się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie konieczności przyspieszenia konkretnych działań na rzecz ochrony przed skutkami kryzysu szczególnie najuboższej części naszego społeczeństwa.
Dotychczasowe działania neoliberalnego rządu w dziedzinie gospodarczej wskazują, że będzie on w dalszym ciągu prowadził politykę przerzucania kosztów niewydolności neoliberalnego systemu ekonomicznego na ubogie warstwy społeczne ochraniając i pomnażając zyski właścicieli kapitału także z pieniędzy podatników. Będzie więc kontynuował politykę „uspołeczniania” strat i prywatyzacji zysków.
Polityce tej towarzyszy przedstawianie kryzysu jako obiektywnej konieczności i siły wyższej, której należy się podporządkować i pogodzić się z wyrzeczeniami jako nieuchronnymi dla większości społeczeństwa. Stanowi to propagandowe tło dla dalszej redukcji opiekuńczych zadań państwa.
Kryzys zostanie więc przedstawiony jako odpowiedzialny za dalszą komercjalizację opieki zdrowotnej, oświaty i nauczania, kultury, mieszkalnictwa oraz zmniejszenie nakładów na naukę, opiekę społeczną i bezpieczeństwo obywateli.

3. W zaistniałej sytuacji, PPS wraz z Kongresem Porozumienia Lewicy proponuje utworzenie ruchu obywatelskiego na rzecz obrony interesów ludzi pracy przed skutkami tego kryzysu. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań partii i organizacji lewicowych na rzecz zapewnienia wszystkim pracującym miejsc pracy, zabezpieczenia niezbędnych warunków egzystencji dla emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych.

4. W związku z tym RN PPS zwraca się do organizacji i członków partii oraz jej sympatyków o aktywne uczestnictwo we wszelkich działaniach społecznych i politycznych zmierzających do obrony najbiedniejszych obywateli naszego państwa przed skutkami kryzysu finansowego i skutkami jego opanowywania przez neoliberalnych polityków i ekonomistów.

Rada Naczelna
Polskiej Partii Socjalistycznej
Warszawa, dnia 7 lutego 2009 r.

 
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039095

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …