I Okrągły stół lewicy

11 marca 2009 roku w siedzibie OPZZ w Warszawie spotkali się przewodniczący partii i ugrupowań lewicy oraz większości central związkowych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy i na zaproszenie Jana Guza – przewodniczącego OPZZ.
W spotkaniu uczestniczyli: Jan Guz – przewodniczący OPZZ, Tomasz Mamiński – przewodniczący Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Bogusław Gorski – przewodniczący Rady Naczelnej PPS, Grzegorz Napieralski – przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Paweł Bożyk – przewodniczący Kongresu Porozumienia Lewicy, Leszek Miller – przewodniczący Polskiej Lewicy, Arkadiusz Kasznia – członek zarządu Socjaldemokracji Polskiej oraz Marek Poniatowski – wiceprzewodniczący Unii Pracy. Ponad to w spotkaniu uczestniczyli szefowie związanych z OPZZ central związkowych: budowlanych, kolejarzy, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Górników w Polsce a także organizacji społecznych.
Podczas kilkugodzinnej dyskusji dokonano oceny sytuacji środowisk pracowniczych w obliczu kryzysu ekonomicznego. Szczególną uwagę zwracano na rosnące z tygodnia na tydzień bezrobocie.
Przedstawiciele związków zawodowych zwrócili się do partii politycznych obecnych w Sejmie o pilne podjęcie procesu legislacyjnego celem obrony sytuacji ludzi pracy.
Zebrani przyjęli wspólną „Deklarację na rzecz Polski Socjalnej”.
Spotkanie jest pierwszym z serii, które mają doprowadzić do szerokiego porozumienia środowisk lewicy społecznej i politycznej w obliczu wyzwań, jakie niesie kryzys.
Należy uznać, że postulat organizacji okrągłego stołu lewicy zmaterializował się w znacznej części poprzez przyjęcie wspólnej deklaracji i długofalowe porozumienie programowe.
 
 
DEKLARACJA NA RZECZ POLSKI SOCJALNEJ

I.
Wydarzenia, których doświadczamy w ostatnich miesiącach dowodzą słuszności tezy, że gospodarka musi służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Odejście od reguł społecznej gospodarki rynkowej i właściwego poziomu interwencjonizmu państwowego powoduje, że światowa gospodarka wchodzi w okres kryzysu najgłębszego od II wojny światowej. Ta sytuacja nie może być kontynuowana. Człowiek musi być ważniejszy niż rynek, a praca ważniejsza niż zasiłek.

II.
Zyski ze spekulacyjnej polityki czerpali nieliczni – koszty ponoszą całe społeczeństwa, w szczególności pracownicy i ich rodziny. Ryzyko jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej ponosi pracodawca a nie zatrudniony przez niego pracownik. Straszenie zwolnieniami w przypadku niezaakceptowania ustępstw socjalnych przez pracobiorców jest nieuczciwe i przywołuje skojarzenia z dziewiętnastowiecznym kapitalizmem.
Zachowując dla siebie wysokie wynagrodzenia, premie i odprawy, sprawcy obecnych kłopotów wymagają od ludzi pracy wyrzeczeń, obniżek pensji, „zaciskania pasa”. Unikają uczciwej diagnozy przyczyn, pokazują nieprawdziwe recepty.
Codziennie otrzymujemy informacje o kolejnych zwolnieniach, o rosnącym bezrobociu, tragediach ludzi. Obecne działania rządu nie odpowiadają na narastający kryzys gospodarczy.
III.
Nasze rozwiązania odpowiadają idei Europy Socjalnej i społecznej gospodarki rynkowej. Chcemy obecności Polski w Europie Socjalnej! Podobnie jak inne państwa europejskie oraz instytucje europejskie, rząd musi przejąć na siebie odpowiedzialność za przeciwdziałanie niestabilności gospodarczej i chronić najsłabszych.
My, przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz lewicowych partii i ugrupowań, w obliczu kompromitacji neoliberalizmu i ostatecznego upadku wiary w nieograniczony wolny rynek oświadczamy:
•    Będziemy dążyć do rozwoju innej sprawdzonej idei – opiekuńczości państwa i prospołecznej roli agend publicznych.
•    Domagamy się aby, w obecnej sytuacji, wszelkie wysiłki państwa i samorządów skupiały się na pobudzaniu słabnącego popytu wewnętrznego. Od możliwości wszystkich obywateli do wzmożonych zachowań konsumenckich zależy czy nasza gospodarka łagodnie zniesie skutki fali kryzysu, czy załamanie gospodarcze ogarnie nas na długie lata. Wiemy, że w przypadku zrealizowania się najczarniejszego ze scenariuszy, największe koszty poniosą nie menedżerowie, nie rządzący, ale zwykli obywatele.
•    Zdecydowanie przeciwstawiamy się obniżkom podatków i preferencji dla najbogatszych. Całościowa polityka społeczno-ekonomiczna, obejmująca także działania fiskalne, kredytowe, inwestycyjne i konsumenckie oraz minimalną płacę i uposażenia emerytów i rencistów, jak również świadczenia z ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej musi nieustannie pamiętać o zachowaniu wysokiego poziomu popytu wewnętrznego. Władze publiczne muszą zagwarantować poręczenia kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw ale przede wszystkim tanich i łatwo dostępnych kredytów konsumenckich dla obywateli oraz wprowadzenia mechanizmów umożliwiających spłatę kredytów mieszkaniowych uczciwie pracującym.
•    Opowiadamy się za czerpaniem wzorców z praktyk innych krajów i ich recept odnoszących się do rozwiązań antykryzysowych. Zapowiedzi wysokich nakładów na roboty publiczne we Francji, Niemczech, a nawet w Stanach Zjednoczonych są tego wyrazem. Niezbędne jest natychmiastowe wykorzystanie środków unijnych przyznanych na rozwój Polski.
•    Jesteśmy za podtrzymaniem popytu wewnętrznego jako kluczowego czynnika świadczącego o wzroście gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, że tylko stabilność w miejscu pracy jest jego gwarancją. Niepewność co do dnia następnego, obawa o zachowanie miejsca pracy, strach przed możliwością braku wypłaty wynagrodzenia i w konsekwencji spłaty zaciągniętych kredytów, prowadzi do ograniczenia zachowań konsumenckich tylko do najistotniejszych potrzeb gospodarstwa domowego.
•    Nie pozwolimy, aby wykorzystywano sytuację kryzysową do zamachu na prawo pracy, aby domagano się ograniczania pewności pracy, aby dążono do obniżania wynagrodzeń oraz uprawnień pracowniczych. Żądamy instytucjonalnej pomocy publicznej i wsparcia dla osób zagrożonych bezrobociem i wykluczanych społecznie.
Władze publiczne muszą wreszcie wziąć odpowiedzialność za całe społeczeństwo!
IV.
Zobowiązujemy się do podjęcia działań na rzecz opracowania wspólnego, lewicowego programu społecznego i gospodarczego dla Polski.
Powołujemy sekretariat porozumienia na rzecz Polski socjalnej, koordynujący dalsze prace programowe i wspólne działania sygnatariuszy.

     
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Jan Guz
Przewodniczący         

Kongres Porozumienia Lewicy
Paweł Bożyk
Przewodniczący Prezydium

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
Tomasz Mamiński
Przewodniczący             

Polska Lewica
Leszek Miller
Przewodniczący

Polska Partia Socjalistyczna
Bogusław Gorski
Przewodniczący Rady Naczelnej             

Socjaldemokracja Polska
Arkadiusz Kasznia
Członek Zarządu Krajowego

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Grzegorz Napieralski
Przewodniczący             

Unia Pracy
Marek Poniatowski
Wiceprzewodniczący


Warszawa, dnia 11 marca 2009 roku
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039172

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …