Instytucje hierarchiczne a demokracja

W dniach 23-24 marca 2009 roku odbyło się w Nałęczowie seminarium „Instytucje hierarchiczne w państwie demokratycznym w XXI wieku”. Inicjatorem seminarium była prof. Maria Szyszkowska.
Seminarium zostało zorganizowane przez Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
W seminarium uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących środowiska lewicowej inteligencji z całego kraju.

Zostały wygłoszone następujące referaty:
Wprowadzenie - dr Holger Politt, Warszawa
Hierarchiczność a idea równości - dr Anna Kryniecka - Piotrak, Uniwersytet Warszawski
Wybory w świecie wartości. Kościół – demokracja – dialog? - O. prof. dr Grzegorz Dobroczyński, Radio Watykańskie, Toruń
Czy niedemokratyczne instytucje polityczne i medialne mogą upowszechniać demokrację? -
redaktor Andrzej Ziemski, Warszawa
Hierarchiczność a demokracja - dr Tomasz Kozłowski, Uniwersytet Warszawski
Prawo i polityka jako struktury hierarchiczne z perspektywy Konstytucji RP - dr Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski
Hierarchia praw - dr Karol Kuźmicz, Uniwersytet w Białymstoku
Sądowe i administracyjne stosowanie prawa - dr Tatiana Chauvin, Uniwersytet Warszawski
Prawda ostateczna a społeczeństwo wyboru - dr Jacek Breczko, Akademia Medyczna Białystok
Artyści a demokracja - Jan Stępień, Stowarzyszenie Kultury Europejskiej, Nałęczów
Państwo demokratyczne wobec ekskluzywnych grup społecznych - Grzegorz Ilnicki, Młodzi Socjaliści, Gdańsk
Hierarchiczność a hierarchia życia społecznego - Robert Sawicki, Uniwersytet Warszawski
Zagadnienie klonowania jako przykład dylematu: relatywizm  - absolutyzm - Adriana Kościelniak-Kluska, Kraków
Opus Dei – prałatura personalna? - mec. Piotr Lisowski, Lublin
Duszpasterstwo „służb mundurowych” wobec swobód jednostki i zasady neutralności światopoglądowej państwa - dr Paweł Borecki, Uniwersytet Warszawski
Hierarchiczność wyznań w nowej Rzeczypospolitej - Czesław Janik, Stowarzyszenie Neutrum, Warszawa
Niehierarchiczne kościoły i związki wyznaniowe w Polsce - Tadeusz Mędzelowski, Stowarzyszenie „Kuźnica”, Tarnów
Kościół katolicki wobec demokracji w ujęciu kardynała Ratzingera - dr Michał Barański, Warszawa
Elementy demokracji w Wojsku Polskim - mjr Jerzy Jakiewicz, Lublin
Demokracja w polskiej ochronie zdrowia - lek. med. Lech Budzyński, Lublin
Hierarchizacja jako przeszkoda we właściwym funkcjonowaniu służby weterynaryjnej - dr Jacek Andrychiewicz, Lublin
Władza i rządzenie - doc. dr Kiejstut Szymański, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
Zagadnienie spontanicznej hierarchizacji - prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Odbyte w Nałęczowie seminarium wnosi wiele nowych, świeżych treści do naszego publicznego dialogu. Jest ono potwierdzeniem żywotności myśli lewicowej w obszarze spraw społecznych i państwowych.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039002

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …