Chrzest bojowy PPS

W dniu 13 listopada 2020 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, przy Obelisku upamiętniającym wydarzenia z 13-go listopada 1904 roku załopotały flagi PPS i rozbrzmiał Czerwony Sztandar!


Polska Partia Socjalistyczna i przedstawiciele innych ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty w związku z wydarzeniami sprzed 116 lat, które rozpoczęły cykl demonstracji i akcji bojowych określanych jako Rewolucja 1905 roku.
Obecny podczas uroczystości przewodniczący RN PPS Wojciech Konieczny wygłosił przemówienie okolicznościowe. Obecni byli także: Przewodniczącego KKP Lewica Krzysztof Gawkowski, lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.
Władze PPS reprezentowali: przewodniczący Rady Mazowieckiej PPS Ludwik Ponto, przewodniczący Warszawskiego Komitetu Okręgowego Cezary Żurawski, członkowie Rady Naczelnej: Małgorzata Białek, Ryszard Dzieniszewski, Marta Kościelecka i Krystyna Narwicz.
Obeci byli aktywiści PPS z Warszawy oraz grupa członków Organizacji Młodzieżowej PPS.

***

Trzeba przypomnieć, że 116 lat temu na placu Grzybowskim w Warszawie doszło do pierwszego zbrojnego starcia między polskim podziemiem niepodległościowym, a siłami carskimi od powstania styczniowego.
Od października 1904 roku Polska Partia Socjalistyczna organizowała w Warszawie demonstracje antycarskie. PPS domagała się niepodległości, poprawy losu robotników i sprzeciwiała się mobilizacji polskiej ludności na wojnę z Japonią. Demonstracje były brutalnie rozpędzane przez carskie wojsko i żandarmów. Kiedy 28 października wojsko otworzyło ogień do demonstrantów na Lesznie rannych zostało 80 osób. W odpowiedzi na przemoc PPS uznała, że demonstracje muszą być ochraniane i rozpoczęła formowanie własnych bojówek.
Władze carskie wiedziały o planowanej na pl. Grzybowskim demonstracji. Bezskutecznie próbowały zamknąć plac, ale ludzi było zbyt wielu. Koło południa cały plac i sąsiadujące ulice były zapełnione. Kiedy o 13:00 zakończyła się msza i ludzie zaczęli wychodzić z kościoła osiemnastoletni Stefan Okrzeja rozwinął czerwony sztandar z hasłem: "PPS. Precz z wojną i caratem! Niech żyje Wolny Polski Lud!" i zaintonowano “Warszawiankę”.
Carskie siły podjęły próbę rozpędzenia demonstracji, ale kiedy wojsko i policja zaatakowały tłum, bojowcy PPS odpowiedzieli ogniem. W starciach zginęło 6 demonstrantów i podobna liczba policjantów. Po obu stronach byli też ranni.
Wydarzenia na placu Grzybowskim nie miały oczywiście żadnego znaczenia militarnego, ale wyznaczyły nowy kierunek walki i pokazały, że można skutecznie bronić się przed przemocą zaborcy. Już niecały rok później podczas rewolucji 1905 robotnicy i socjaliści udowodnili na dużo większą skalę, że taka walka jest możliwa. Oczywiście narodowcy na czele z Romanem Dmowskim potępili walkę zbrojną i deklarowali wiernopoddańczą lojalność wobec cara.
O wydarzeniach 1904 i 1905 i polskim niepodległościowym socjalizmie warto przypominać zwłaszcza, kiedy lewicę próbuje się wymazywać z polskiej tradycji patriotycznej i niepodległościowej (Maciej Konieczny, poseł Lewicy - Facebook)

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Thomas Piketty, kontynuując swoje badania nad nierównościami (społecznym i ekonomicznymi), opublikował w marcu 2020 roku następną książkę (Capital and Ideology) – próbę przedstawiającą tematykę i analizę nierówności ekonomicznych i społecznych na przestrzeni dziejów, kultur i lokalizacji geograficznych.

Więcej …
 

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Statystyka

Odsłon : 5418159

Temat dnia

17 stycznia, rocznica wyzwolenia Warszawy

76 lat temu, 17 stycznia 1945 roku, Armia Czerwona wraz ze sprzymierzonymi oddziałami Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę z rąk okupanta – hitlerowskich Niemiec. W świat poszły tego dnia słowa meldunku dowódcy 1 armii, generała Stanisława Popławskiego, że stolica Polski, Warszawa, jest wolna.

Więcej …

Na lewicy

18 grudnia 2020 roku podczas specjalnej uroczystości w Pekinie wręczono najwyższej rangi chińskie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie i wydawnicze.

Więcej …
 

16 grudnia to rocznica śmierci pierwszego Prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. Był prezydentem tylko 5 dni, zginał od kuli endeckiego fanatyka.

Więcej …
 

W dniu 3 grudnia 2020 roku Senat RP przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Więcej …
 

Rząd Mateusza Morawieckiego zagroził Unii Europejskiej wetem budżetu unijnego i pakietu pomocowego mającego na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego pandemią, jeśli powiązane one będą z przestrzeganiem praworządności.

Więcej …
 

W dniu 13 listopada 2020 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, przy Obelisku upamiętniającym wydarzenia z 13-go listopada 1904 roku załopotały flagi PPS i rozbrzmiał Czerwony Sztandar!

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2020 roku, w 102 rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 31 października 2020 roku delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem I premiera Polski Niepodległej Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 29 października 2020 roku z okazji Święta Zmarłych w asyście straży marszałkowskiej,  wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty wraz z grupą aktywu lewicy uczcił pamięć zmarłych działaczy polskiej lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 25 października 2020 roku stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej …
 

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy odbył się 4 października 2020 roku w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach.

Więcej …
 

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …