Rada Krajowa SLD

13 grudnia 2008 roku zebrała się Rada Krajowa SLD. Przyjęła specjalną uchwałę z okazji rocznicy stanu wojennego. Powołała partyjną Komisję Etyki oraz zespół samorządowy, odpowiedzialny za przygotowania do wyborów samorządowych w 2010 roku.
Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski powiedział otwierając Radę Krajową SLD, że lewica powinna zjednoczona pójść do wyborów europejskich. Wezwał do współpracy z innymi środowiskami lewicowymi, ale zastrzegł, że nie ma zgody na współpracę z „brzydzącymi się logo SLD”. Zastrzegł, że jedynym warunkiem współpracy, jaki stawia jego partia innym środowiskom lewicowym jest ideowość.
Napieralski podkreślił jednocześnie, że tylko wspólny start lewicy w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego daje szansę na sukces. Dodał też, że im więcej posłów lewicy wejdzie do PE, tym mocniejsza będzie frakcja socjalistów, która będzie mogła walczyć o polskie interesy - przypomniał, że broniła ona polskich stoczni.
Jeden z fragmentów dyskusji dotyczył problemów wizerunkowych SLD zawartych w raporcie przygotowanym przez dra Rafała Chwedoruka z UW.
 
 
 
 
UCHWAŁA RADY KRAJOWEJ SLD
w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego


27 lat temu – 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa PRL wprowadziła na obszarze całego kraju stan wojenny. Decyzja ta spowodowana była stanem wyższej konieczności, koniecznością zapobieżenia szerzącej się anarchii, groźby wojny domowej i zbrojnej interwencji z zewnątrz. Powodowany odpowiedzialnością za los państwa generał Wojciech Jaruzelski zdecydował, się jak sam przyznaje na „mniejsze zło”.

Apelujemy, aby pamięć o tym wydarzeniu służyła tworzeniu klimatu porozumienia i pojednania narodowego, niezbędnego dla rozwoju Polski w XXI wieku, a nie działania dla zemsty i odwetu.

Z tym większą dezaprobatą odnosimy się do procesu osób, które podejmowały przed 27 laty trudną decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Wyrażamy solidarność z generałem Wojciechem Jaruzelskim i z innymi osobami, którym wytoczono proces o wprowadzenie stanu wojennego.

Równocześnie czcimy pamięć i wyrażamy uznanie tym wszystkim, którzy byli prześladowani oraz doznali cierpień za to, że chcieli urzeczywistnić marzenie o demokratycznej Polsce.


Warszawa, 13 grudnia 2008 r.
 
 
 
UCHWAŁA Rady  Krajowej SLD
w sprawie sytuacji na rynku pracy

W ubiegłym miesiącu liczba bezrobotnych  wzrosła prawie o 42 tyś.. Niepokojący jest fakt, iż tak dużego wzrostu osób tracących pracę nie notowano w Polsce od ponad ośmiu lat. Analizy na kolejne miesiące  również nie są optymistyczne. W grudniu straci pracę prawie  100 tys. osób. Według wielu analityków rok 2009 może być okresem ponownego wzrostu bezrobocia do poziomu dwucyfrowego
W sytuacji kryzysu finansowego na rynkach światowych i wyraźnego spowolnienia gospodarczego, Sojusz Lewicy Demokratycznej z niepokojem obserwuje brak działań rządu PO - PSL, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskim pracownikom i możliwości rozwojowe pracodawcom. Ciągłe zapewnianie rządzących o dobrym stanie gospodarki w Polsce, nie znajduje odzwierciedlenia w realiach gospodarczych i  życiu codziennym. Zwalnianie pracowników, przymusowe ich urlopowanie, wyhamowywanie produkcji,  to tylko niektóre z symptomów trudnej sytuacji na rynku pracy. Po latach kiedy rozpędzona gospodarka tworzyła nowe  miejsca pracy, nadeszło wyraźne spowolnienie.

Zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeżeli dziś rząd nie podejmie działań osłonowych na rynku pracy, nie przedstawi skutecznych programów pomocowych, kolejne miesiące mogą być tragiczne dla wielu Polaków tracących zatrudnienie i stabilizację finansową.

Sojusz Lewicy Demokratycznej wzywa rząd do publicznej debaty na temat sytuacji na rynku pracy i do przedstawienia działań, jakie będzie podejmował  w celu uniknięcia wzrostu bezrobocia w kraju.


Warszawa, dn.13.12.2008 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039158

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …