O Wojciechu Jaruzelskim i o Polsce

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach. Generał Wojciech Jaruzelski jest wielką postacią polskiej historii drugiej połowy XX wieku. Człowiek, przede wszystkim, wojska. Był także przecież człowiekiem polityki i władzy. Nadzwyczajnym, dalekim od partyjnej rutyny, z silną osobowością i talentem. Działał, dowodził i rządził w czasach niezwykle trudnych i był zdolny podejmować decyzje wyjątkowo ciężkie, bolesne, tragiczne – jak stan wojenny, ale zamknął swą polityczną drogę dziełem wyjątkowy – Okrągłym Stołem i pokojowym przekazaniem władzy, także tej prezydenckiej. Wojciech Jaruzelski budził i budzi silne kontrowersje. To świadczy o Jego roli w naszej historii.
Drugą postacią jest Profesor Jerzy Wiatr. Wybitny socjolog z ogromnym dorobkiem, szanowany na świecie. Od zawsze człowiek lewicy. Kluczem jego filozofii był realizm polityczny i kwestia usytuowania Polski w pojałtańskiej rzeczywistości. W końcu lat. 80. włączył się w ruchy reformatorskie w Partii, nie tylko z nimi sympatyzował, ale wspierał, brał udział, walczył. W III RP rozwinął swoją aktywność na wszystkich dostępnych polach: nauka, polityka ministerstwo edukacji narodowej, Sejm, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, debaty publiczne, artykuły. Jest więc nie tylko świadkiem, ale ważnym aktorem historii.
Trzecią ważną postacią tej książki – jak zauważa Aleksander Kwaśniewski – jest pułkownik, doktor, Gabriel Zmarzliński, który prowadzi rozmowę. Był wieloletnim współpracownikiem Generała, dziś jest najbardziej zaangażowanym obrońcą prawdy o Wojciechu Jaruzelskim i okresie jego aktywności politycznej.
Książka „O Wojciechu Jaruzelskim i o Polsce” jest „wywiadem-rzeką” z Profesorem Jerzym Wiatrem o Generale Wojciechu Jaruzelskim. Stwarza to szerokie pole do refleksji i wspomnień Profesora na temat samego Generała, jego zachowań, opinii i motywacji działania, szczególnie w sytuacjach ekstremalnych, a tych, jak wiemy w tamtych przełomowych latach było wiele. Ciekawe wątki tej rozmowy dotyczą kształtowania się praktycznej wizji nowej rzeczywistości po roku 1989, szczególnie po obradach Okrągłego Stołu.
Szczególnie interesujące są wątki dotyczące źródeł współczesnego polskiego konserwatyzmu i przechylonej w prawą stronę sceny politycznej. Niemniej ważne dotyczące sytuacji w polskich środowiskach lewicowych po samorozwiązaniu się PZPR. Zwraca uwagę również wątek osobisty dotyczący przyjacielskich więzi pomiędzy Generałem a Profesorem. Uprawnia ten fakt Profesora do sformułowania fundamentalnej, dotyczącej stanu wojennego opinii, w której stwierdza, że …decyzją z grudnia1981 roku Wojciech Jaruzelski ocalił Polskę przed katastrofą, a zarazem zachował – a nawet wzmocnił – pozycję polityczną, dzięki której niespełna osiem lat później był w stanie – jako pierwszy z przywódców państw socjalistycznych – rozpocząć rozmowy z demokratyczną opozycją, wynikiem czego było ewolucyjne, oparte na uzgodnionym kompromisie, przejście Polski do demokracji.
Książka jest niezwykle bogata treściowo i merytorycznie, obejmuje swym zakresem czasowym właściwie cały okres Polski Ludowej i III RP. Tytuły rozdziałów wskazują w chronologicznym porządku główne przestrzenie zainteresowania obydwu rozmówców. Są to: Lata pracy w wojsku (1957-1968), Lata wielkiego kryzysu (1980-1989), Okrągły Stół (1989), Okres prezydentury (1989-1990), Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (1991-1996), Amerykańska „wyprawa” (1996), Dozgonna przyjaźń.
Bardzo wartościowy w sensie merytorycznym wydaje się być pomysł zarówno tematu jak i rozmówcy. Pozwoliło to autorowi, Gabrielowi Zmarzlińskiemu, na wydobycie wielu nowych wątków wynoszących prawdę o polskich latach 80. XX wieku ponad fałsz i domniemania, które kształtują niestety i dziś  nieprawdziwy wizerunek ludzi i pamięć o tamtym czasie i wydarzeniach.

Andrzej Ziemski
---
Jerzy Wiatr „O Wojciechu Jaruzelskim i Polsce”. Rozmawia Gabriel Zmarzliński. Wydawnictwo Vi-Press Joanna Świerczyńska. Warszawa 2021. Stron 122.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Można być krajem małym, jak Singapur czy Szwajcaria – i znajdować się w czołówce. Można być dużym, jak Brazylia czy Nigeria – i wlec się na końcu.

Więcej …
 

Niniejsza książka powstała jako rezultat głębokiego niepokoju wywołanego rugowaniem filozofii z nauczania na poszczególnych Wydziałach wyższych uczelni. W rezultacie potęguje się warstwa inteligencji o wąskich horyzontach myślowych.

Więcej …
 

Książkę tą Aleksander Kwaśniewski opisuje, że jest fascynująca. Jest opowieścią o dwóch znanych postaciach.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

Statystyka

Odsłon : 6478052

Temat dnia

Powstańcy-socjaliści. Walczyli o niepodległą Polskę

Po upadku Warszawy w 1939 roku Polska Partia Socjalistyczna sfingowała swoje rozwiązanie. Przeszliśmy do konspiracji pod nazwą Wolność-Równość-Niepodległość, w późniejszej historii określanej jako PPS-WRN, która od razu podjęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, następcą Służby Zwycięstwa Polski.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 21 lipca 2022 roku z okazji 117. rocznicy stracenia przez władze Rosji carskiej Stefana Okrzei, przedstawiciele Koła Parlamentarnego PPS z sen. Wojciechem Koniecznym – przewodniczącym Rady Naczelnej PPS na czele złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Bramie Straceń Cytadeli.

Więcej …
 

W dniu 4 lipca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania nowego numeru „Przeglądu Socjalistycznego”.  Spotkali się autorzy i czytelnicy pisma.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 25 czerwca 2022 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat projektu „Porozumienie partii demokratycznej lewicy”.

Więcej …
 

W dniu 18 czerwca 2022 roku odbyła się konwencja programowa partii Razem. Do jej głównych haseł należały: rynek pracy bez śmieciówek, państwowy program budowy mieszkań, inwestycje publiczne w nowe technologie i atom, oraz prawo do przerywania ciąży.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 17 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Uczestniczyło 18 osób. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia objęło okres działalności w latach 2017-2022.

Więcej …
 

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 21 maja 2022 roku zebrały się będące w organizacji władze Polskiego Ruchu Lewicowego, które omówiły sytuację polityczno-społeczną w kraju oraz problemy rysujące się na tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Więcej …
 

W dniu 21 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie byłego i aktualnego aktywu ugrupowań lewicowych w związku z 25. rocznicą przyjęcia w ogólnonarodowym referendum Konstytucji III RP.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie odbyły się tradycyjne obchody Święta Pracy organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. Oprócz członków  PPS z Warszawy i Mazowsza uczestniczyli przedstawiciele Unia Pracy, SDPl, Związkowej Alternatywy, Porozumienia Socjalistów, Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 1 maja 2022 roku w Warszawie odbyły się manifestacje pracownicze, które  zorganizowały ugrupowania: Nowa Lewica, Razem i związki zawodowe zrzeszone w OPZZ. W  wiecu i pochodzie, który przeszedł Szlakiem Królewskim uczestniczyli Posłanki i Posłowie Nowej Lewicy i Razem, działacze związkowi, mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

Prezydium Rady Naczelnej PPS opublikowało po swym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2022 roku Odezwę Pierwszomajową w roku 2022.
Członkowie PPS obchodzić będą swoje Święto Pracy w Warszawie i wielu ośrodkach miejskich, w których działa Partia.

Więcej …
 

W dniu 2 kwietnia 2022 roku w Warszawie obradowała Rada Naczelna PPS oraz Centralny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna PPS. Było to pierwsze spotkanie po odbywającym się przed dwoma tygodniami XLIV Kongresie PPS.

Więcej …