Na Święto Wojska Polskiego

W Polsce ludzie boją się racjonalnie myśleć i wyłamać ze zmowy milczenia, która dotyczy ważnych spraw. Porozmawiajmy o jednej z nich. Nieprawdą jest, że wojska amerykańskie w Polsce oznaczają nasze bezpieczeństwo. Oznaczają wplątanie Polski w agresywną politykę uprawianą przez USA. Czy Irak niczego nas nie nauczył? Amerykanie po II wojnie światowej prowadzili kilkadziesiąt większych i mniejszych wojen w różnych częściach świata.
Wojska USA są używane w celu realizacji interesów USA. Takie wartości jak prawa człowieka, czy demokracja są tylko wsparciem i propagandowym uzasadnieniem amerykańskich agresji. Trudno znaleźć przykłady ich bezinteresownych działań, tylko dla obrony tych wartości. Teraz armia USA okrąża swoimi bazami Rosję, która ma wartościowe zasoby, a lata dziewięćdziesiąte pokazały, że przy sprzyjającej władzy można po nie sięgnąć. Rozumiem, że w Polsce też są zwolennicy przegranej koncepcji Piłsudskiego, aby rozbić Rosję, wysłać ją do Azji, a tutaj przewodzić grupie państw z nami stowarzyszonych.
Tylko że Rosja ma broń atomową i nikt jej nie zaatakuje, a sąsiednie państwa nie życzą sobie przewodnictwa Polski. Rosja jest groźna ale tylko w obronie swojej bezpośredniej strefy wpływów (to była Ukraina). My do niej nie należymy. Nikt nas nie zaatakuje, jedynie Amerykanie mogą nas wziąć do swojego boku przy kolejnej awanturze wojennej. Sądzę, że mogą chcieć dokończyć zwycięstwo w „zimnej wojnie”, tak jak powtórzyli niedokończoną wojnę w Iraku. Ale Rosja ma silna armię i taka próba oznacza zniszczenie Polski, jako poligonu na którym są wojska amerykańskie.
Polskie wydatki obronne to w dużej części strata pieniędzy. Kupując nowoczesną broń od USA nie mamy suwerenności w jej użyciu. A płacić za nią musimy. Żeby było jeszcze dziwniej, to kupując broń za granicą likwidujemy ekonomiczny sens naszego przemysłu zbrojeniowego, na którym można byłoby ewentualnie zarabiać. Kupując gotowe zabawki wojenne dajemy tylko zarobić zagranicznym firmom. A przecież jesteśmy w sytuacji braku środków na podstawowe cele społeczne (ochrona zdrowia, walka z covid-19, edukacja, emerytury, itp.). Amerykanie domagają się, abyśmy wspierali ich wysiłek wojskowy. Chcą silnego wojska polskiego funkcjonującego pod ich wpływem, a w operacjach wojskowych pod ich dowództwem. W II RP mieliśmy marszałka Focha, w PRL Marszałka Rokosowskiego. Teraz tęsknimy do jakiegoś marszałka amerykańskiego!
Po co Polska w to się miesza? Myślę, że politycznie władza chce korzystać z historycznie ukształtowanej sympatii społeczeństwa do Ameryki. To jeden z powodów chęci udziału w amerykańskiej krucjacie. Drugim jest stwarzanie wrażenia naszej siły płynącej z potęgi sojusznika. Ale czy nie lepiej samemu współpracować gospodarczo z Rosją i innymi krajami spoza UE dla realizacji własnych interesów gospodarczych? Warto korzystać w tym zakresie z doświadczeń choćby mądrzejszych Czech. Trzeba pomyśleć o tym w dniach euforii propagandowej z okazji kolejnego etapu finansowania zbrojeń i pobytu armii USA w Polsce. I nie przyłączać się do większości, która się myli, jak to często bywało w naszej historii.

Wiesław Zółtkowski - Facebook

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Thomas Piketty, kontynuując swoje badania nad nierównościami (społecznym i ekonomicznymi), opublikował w marcu 2020 roku następną książkę (Capital and Ideology) – próbę przedstawiającą tematykę i analizę nierówności ekonomicznych i społecznych na przestrzeni dziejów, kultur i lokalizacji geograficznych.

Więcej …
 

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 5418004

Temat dnia

17 stycznia, rocznica wyzwolenia Warszawy

76 lat temu, 17 stycznia 1945 roku, Armia Czerwona wraz ze sprzymierzonymi oddziałami Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę z rąk okupanta – hitlerowskich Niemiec. W świat poszły tego dnia słowa meldunku dowódcy 1 armii, generała Stanisława Popławskiego, że stolica Polski, Warszawa, jest wolna.

Więcej …

Na lewicy

18 grudnia 2020 roku podczas specjalnej uroczystości w Pekinie wręczono najwyższej rangi chińskie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie i wydawnicze.

Więcej …
 

16 grudnia to rocznica śmierci pierwszego Prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. Był prezydentem tylko 5 dni, zginał od kuli endeckiego fanatyka.

Więcej …
 

W dniu 3 grudnia 2020 roku Senat RP przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Więcej …
 

Rząd Mateusza Morawieckiego zagroził Unii Europejskiej wetem budżetu unijnego i pakietu pomocowego mającego na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego pandemią, jeśli powiązane one będą z przestrzeganiem praworządności.

Więcej …
 

W dniu 13 listopada 2020 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, przy Obelisku upamiętniającym wydarzenia z 13-go listopada 1904 roku załopotały flagi PPS i rozbrzmiał Czerwony Sztandar!

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2020 roku, w 102 rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 31 października 2020 roku delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem I premiera Polski Niepodległej Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 29 października 2020 roku z okazji Święta Zmarłych w asyście straży marszałkowskiej,  wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty wraz z grupą aktywu lewicy uczcił pamięć zmarłych działaczy polskiej lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 25 października 2020 roku stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej …
 

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy odbył się 4 października 2020 roku w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach.

Więcej …
 

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …