Uprzedzam

Nie ma perspektywy pięknego, a tym bardziej szybkiego zwycięstwa. Wiele przyczyn, chyba największej wagi jest ta, że tzw. Zjednoczona Prawica wygrała wybory sejmowe i prezydenckie i zdołała, prawda, że na drodze swoistego zamachu stanu przejąć najważniejsze instytucje kontroli państwowej.
Inną przyczyną jest, że najważniejsi politycy tzw. Zjednoczonej Prawicy wiedzą, że wielokrotnie złamali prawo i czeka ich odpowiedzialność. Prędzej wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej niż oddadzą, w takiej jak dziś sytuacji, władzę.
Tym bardziej, że wolność nie jest wcale tak bardzo istotną wartością dla wielu milionów Polek i Polaków jak opisuje to polska zmitologizowana poza granicę dzielącą prawdę od fałszu historiografia.
Nie jest moim celem zniechęcać. Przeciwnie - moim celem jest zachęcać do walki o te wartości, które uczyniły wielką część Europy przestrzenią dobrostanu. Czasem kosztem (nie tak znów wielkim) konkurencyjności. Dobrze by było , żeby możliwie duża liczba Polaków była świadoma nie tylko fundamentalnych kulturowych różnic pomiędzy indywidualistyczną Europą (Francja) a kolektywistyczną Azją (Chiny) co wydaje się dla wszystkich oczywiste, ale także pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. To są bardzo poważne różnice.
Zachęcam do walki o europejskie wartości. Przeciwnie do tzw. Zjednoczonej Prawicy i polskiego Kościoła Katolickiego. Ich majaki o "naszej" misji względem Europy i ponownej jej chrystianizacji są o wiele istotniejsze od deklamacji o niby oczywistym dla nich wyborze obecności w UE. Oczywista jest dla nich kasa bogatych krajów Unii a nie europejskie wartości i prawo.
Wierzę, że ta władza padnie. Ale nie teraz. Sens dzisiejszego oporu podobny jest do sensu "Solidarności" 1980/1981 i potem, aż do "Okrągłego Stołu".
Mimo tak różnych okoliczności zewnętrznych pomiędzy tamtą a dzisiejszą sytuacją dziś idzie przede wszystkim o to, by w chwili możliwej zmiany ktoś potrafił tą zmianą kierować i nią zarządzać. Żeby ten bezsensowny, lecz przerażająco głęboki podział Polaków, największa zbrodnia dokonana przez Kaczyńskiego i spółkę z asystą Kościoła instytucjonalnego nie doprowadził do chaosu, wojny domowej i w efekcie rozpadu lub, w niesprzyjających, ale przecież zawsze możliwych okolicznościach zewnętrznych, faktycznej utraty suwerenności państwa. A z pewnością do nędzy wielkich rzesz ludzkich.
Zmiana najprawdopodobniej dokona się na ulicy, ale jeszcze nie tej ożywionej postulatami wolnościowymi, lecz tej wściekłej pustą kasą.
Przepraszam zawiedzionych. Z osobistego jednak doświadczenia a nie z lektur szkolnych pamiętam buńczuczne wypowiedzi prominentnych "baronów" "Solidarności". O naszej mocy, o żołnierzy polskim, który nie skieruje lufy przeciwko bratu, o tym, że nam się po prostu należy.
Smuci mnie powszechne także na inteligenckich profilach wyczekiwanie kolejnego wielkiego lidera, który zapewni należne zwycięstwo.
Demokracja i wolność zależą najpierw nie od wielkości przywódcy (choć przykład Lecha Wałęsy pokazuje jak bardzo dużo od lidera zależy), lecz od organizacji społeczeństwa obywateli, systematyczności, konsekwencji i wartości ludzkiego kapitału.
My potrafimy się organizować. Systematyczności i konsekwencji mamy głębokie deficyty. Podobnie jest z wartością kapitału ludzkiego.
Dzisiaj widzę dwa największe dla nas wyzwania. Pierwsze, by brak szybkiego zwycięstwa "napalonych" ludzi nie zakończył się gwałtownym sflaczeniem. I drugie, żeby te masy młodych ludzi, którzy mimo zagrożeń epidemicznych i tych związanych z nieobliczalnością władzy upomnieli się o swoje nie zrobili tego, co logiczne - zrezygnowali z Kraju, który wciąż wpada w spirale politycznych samodurów opętanych potrzebą władzy, niezdolnych moralnie i intelektualnie dźwigać jej prawdziwe wobec narodu obowiązki.

Andrzej Celiński - Facebook

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Thomas Piketty, kontynuując swoje badania nad nierównościami (społecznym i ekonomicznymi), opublikował w marcu 2020 roku następną książkę (Capital and Ideology) – próbę przedstawiającą tematykę i analizę nierówności ekonomicznych i społecznych na przestrzeni dziejów, kultur i lokalizacji geograficznych.

Więcej …
 

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Statystyka

Odsłon : 5335647

Temat dnia

Sprawiedliwość społeczna dziś

Przestałem się czarować. Konserwatyzm polski stał się zwyczajną konserwą. Prawicowość pojmowana jako pakiet swobód gospodarczych - stała się pochwałą rwactwa budżetowego, a w sferze ideo - pomyka za konserwą a'rebours. Byle na złość władcom.

Więcej …

Na lewicy

Rząd Mateusza Morawieckiego zagroził Unii Europejskiej wetem budżetu unijnego i pakietu pomocowego mającego na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego pandemią, jeśli powiązane one będą z przestrzeganiem praworządności.

Więcej …
 

W dniu 13 listopada 2020 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, przy Obelisku upamiętniającym wydarzenia z 13-go listopada 1904 roku załopotały flagi PPS i rozbrzmiał Czerwony Sztandar!

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2020 roku, w 102 rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.

Więcej …
 

W dniu 31 października 2020 roku delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem I premiera Polski Niepodległej Ignacego Daszyńskiego.

Więcej …
 

W dniu 29 października 2020 roku z okazji Święta Zmarłych w asyście straży marszałkowskiej,  wicemarszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty wraz z grupą aktywu lewicy uczcił pamięć zmarłych działaczy polskiej lewicy.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 25 października 2020 roku stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej …
 

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy odbył się 4 października 2020 roku w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach.

Więcej …
 

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …