Zawłaszczanie niepodległości

11 listopada jest świętem wszystkich Polaków. Od kilku lat pewne grupy skrajnej prawicy podkreślają swą „prawdziwszą” polskość, próbując odróżnić się od tych, którzy poparli np. wejście Polski do Unii Europejskiej, czy też obce im są szowinistyczne i antysemickie zawołania.
Zastanawiająca jest ewolucja w ciągu 80 lat poglądów obozu narodowego, który na początku XX wieku nie widział, w przeciwieństwie do Polskiej Partii Socjalistycznej, samodzielności i niepodległości Polski, a jego przywódca, jako wybrany do Dumy przedstawiciel nadwiślańskiego narodu, co najwyżej głosił poglądy o ograniczonej samodzielności  w ramach ewentualnego Królestwa Polskiego. Później, już w ramach negocjacji Traktatu Wersalskiego, Roman Dmowski zrehabilitował się, walcząc ramię w ramię z Piłsudskim o suwerenny byt państwowy Polski. Polacy pamiętają jednak, jak wygląda rzeczywisty zapis historyczny tamtego okresu i kto, jakie ma zasługi w doprowadzeniu do tego, aby 11 listopada mógł być czczony przez wszystkich Polaków.
Obóz narodowy w ostatnich latach III RP mając za partnera nacjonalistyczne kręgi Episkopatu dokonał wielkiego wyczynu – doprowadził do zakłamania i odwrócenia prawdy historycznej. Siebie, z pomocą ambon, nobilitował na jedynego wyzwoliciela i zbawcę narodu, głosząc, że to on doprowadził do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Całą ówczesną lewicę z PPS na czele, która fizycznie walczyła pod dowództwem m.in. Józefa Piłsudskiego postawił do kąta, czyniąc ją zdrajcą narodu. Samego zaś Naczelnika przejął, jak swego, zapominając i powalając zapomnieć milionom nieświadomych Polaków, że ma on za sobą życiorys socjalistyczny i przeszłość rewolucyjną.
Przypominanie tych faktów jest obowiązkiem wszystkich światłych Polaków a socjalistów w szczególności. Wynika ono z powinności głoszenia prawdy, ale także z troski o przyszłość.
Zapowiedziany przez nacjonalistyczną prawicę tzw. Marsz Niepodległości to kolejny etap walki z postępem cywilizacyjnym, jaki dotyczy Polaków w XX i XXI wieku, ogromnymi zmianami, jakie nas spotkały w ciągu półwiecza po II wojnie światowej, doświadczeniami na drodze do realnej demokracji i wejścia w wielki projekt europejski.

Na Marsz Niepodległości organizowany przez skrajną prawicę się nie wybieram ze względów ideowych. Na kontrmarsz też nie pójdę, bo nie widzę możliwości i potrzeby udowadniania swoich racji kijem.
Ubolewam, że prawdziwego Marszu Niepodległości nie zorganizuje Polska Partia Socjalistyczna. Ona jedyna ma historyczne racje, aby takie wydarzenie z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada firmować.

Andrzej Ziemski
 

Wydanie bieżące

Recenzje

W roku 2018 ukazała się książka dra Kai-Fu Lee – AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. Jej polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019 pt. Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa. Chiny i USA i przyszłość świata.

Więcej …
 

Opublikowana przez Wydawnictwo Ruthenus z Krosna książka J. Ewy Leśniewskiej „Jan Gotlieb Bloch (1836 – 1902) i dzieje rodu” jest dziełem imponującym i stanowi najbardziej – jak dotąd – wyczerpującą biografię jednego z największych kapitalistów XIX stulecia, pacyfisty i filantropa, wsławionego w świecie głównie przez 6-tomowe opracowanie „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, nazywane „biblią pacyfizmu” – pierwszego Polaka, który został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla.

Więcej …
 

W 2018 roku ukazała się wizjonerska książka Jamie Bartlett’a „Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację”. Jest ona analizą relacji człowieka ze światem cyfrowym, w który dopiero wchodzimy. Szczególnie wiele miejsca autor poświęca ewolucji liberalnego modelu demokracji w starciu z nowymi technologiami, ich przemożnym wpływem na człowieka i budowane od wieków struktury państwa demokratycznego.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Statystyka

Odsłon : 5204623

Temat dnia

Prawda o rurociągu Nord Stream

Większość polityków za polską rację stanu uznaje potępianie rurociągu Nord Stream. Warto o tym powiedzieć kilka słów prawdy. W 2005 r. rząd Jerzego Buzka odrzucił propozycję Rosji budowy przez terytorium Polski rurociągu do Niemiec. Mielibyśmy opłaty za przesył i kontrolę nad rurą.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 23 września 2020 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Unii Pracy szerokie spotkanie przedstawicieli ugrupowań lewicowych, podczas którego wręczono Nagrodę im. A. Małachowskiego.

Więcej …
 

Przedstawiciele Parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września 2020 roku w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem.

Więcej …
 

W dniu 11 września 2020 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Konsultacyjnej Porozumienia Socjalistów. Podczas spotkania przedyskutowano problemy dotyczące aktualnej sytuacji na lewicy i sygnalizowanych planów organizacji w listopadzie 2020 roku III Kongresu Lewicy.

Więcej …
 

Stowarzyszenie Polska-Białoruś opublikowało w dniu 8 września 2020 roku stanowisko woec sytuacji na Białorusi i relacji polsko-białoruskich.

Więcej …
 

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Biuro Prasowe PPS przekazało do wiadomości publicznej stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej wobec wydarzeń związanych z próbą przeforsowania podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników w Polsce.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 roku "List otwarty PPS do ludzi pracy Republiki Białoruskiej". List związany jest z aktualną sytuacją w tym kraju po wyborach prezydenckich i wzajemnymi relacjami Polska - Białoruś.

Więcej …
 

Polska Partia Socjalistyczna opublikowaław dniu 11 sierpnia 2020 roku stanowisko Prezydium RN PPS w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie.

Więcej …
 

Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 31 lipca 2020 roku złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Więcej …
 

W dniu 25 lipca 2020 roku na sosnowieckim cmentarzu spotkali się ludzie pamiętający o 19 rocznicy śmierci polskiego przywódcy okresu Polski Ludowej - Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Stefan Aleksander Okrzeja członek organizacji Bojowej PPS, bohater walki o niepodległość Polski i przemiany społeczne został przypomniany i uczczony przez przedstawicieli Rady Naczelnej PPS w dniu 21 lipca 2020 roku.

Więcej …
 

W dniu 13 lipca 2020 roku tuż przed godziną 20. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała wyniki głosowania w II turze wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak poinformował przewodniczący PKW, Andrzej Duda w II turze wyborów uzyskał 51,03 proc. głosów - zagłosowało na niego 10 440 648 osób. Z kolei Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. - zagłosowało na niego 10 018 263 osób.

 

Prezydium Rady Naczelnej PPS przyjęło w dniu 6 lipca 2020 roku uchwałę w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

Więcej …