Lewica przed wyborami 2023

Email Drukuj PDF

Z Pauliną Piechna-Więckiewicz wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy rozmawia Przemysław Prekiel

W jakiej konfiguracji Lewica przygotowuje się do wyborów? Wspólna lista jest już chyba nierealna?


Od początku mówiliśmy, żeby Zjednoczona Prawica przestała rządzić, to opozycja musi mieć jakiś pomysł i pakiet do zaoferowania dla Polek i Polaków. Samo odsunięcie PiS od władzy to za mało. Obecnie nie ma większej woli na opozycji do tego, żeby tworzyć wspólną listę.Będzie zatem wyłącznie lewicowa koalicja?

Na pewno będziemy startować jako Nowa Lewica z partią Razem, a co do reszty to jeszcze kwestia dalszych rozmów. Nie ma obecnie woli ani ze strony PSL ani Polski 2050, żeby tworzyć jedną listę z PO. Opozycji łatwiej się dogadać w starcie do Senatu. Chcemy kontynuować projekt senacki, który dał nam większość i warto to kontynuować. I tu nie ma wątpliwości, że się uda.

Rozmawiacie również z PPS i Unią Pracy?

Tak, mam nadzieję, że uda nam się porozumieć, tak, aby w jak najszerszej lewicowej formule wystartować wspólnie.

Lewica promuje projekt ustawy o rencie wdowiej. Kogo on ma głównie dotyczyć?

Chcemy rozwiązać problemy grupy społecznej, której życie upływa pod znakiem wielkiego ubóstwa. I to jest nasza rola, żeby rozwiązywać te problemy. Nasz projekt mógłby poprawić sytuację nawet półtora milionów Polek i Polaków, w większości Polek, bowiem to kobiety żyją dłużej, kobiety również otrzymują niższe świadczenia. Liderem tego programu jest
poseł Arkadiusz Iwaniak, który jest również jest jego pomysłodawcą. Dobrze stało się, że robimy to w ramach inicjatywy obywatelskiej. Ma to wówczas większe rażenie społeczne, angażuje tysiące obywateli i jest trudniejsze do odrzucenia. Sprawdzimy niebawem jak bardzo zależy władzy
na losie wdowców i wdów. Przy tym projekcie współpracujemy od początku z OPZZ, oraz organizacjami senioralnymi.

Projekt budzi duże zainteresowanie?

Ogromne! Spotykamy się z dużym odzewem, ludzie pytają o szczegóły. Projekt budzi bardzo dużo pozytywnych emocji. Poprzez to widzę, jak wielkie budzi nadzieje, że uda się tę sprawę doprowadzić do końca. Projekt przewiduje, że wdowiec lud wdowa mogłaby/mógłby otrzymać swoje świadczenie i powiększyć je o 50% po zmarłym małżonku, to ważne, żeby przy okazji pamiętać o następujących kwestiach. Ten projekt uprawnia osoby ubezpieczone nie tylko w ZUS, ale również w KRUS, oraz emerytur mundurowych. Mamy też górny limit otrzymywanego świadczenia, wynosi on trzykrotność średniej emerytury, to obecnie kwota 7600 zł i ma
obowiązywać również wstecz. Mamy starzejące się społeczeństwo i musimy odpowiedzieć na potrzeby tego społeczeństwa. Apelujemy przy okazji o waloryzację rent i emerytur i podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych. To jest element naszego programu „bezpieczny senior”.
Wychodzimy z założenie, że państwo powinno być z nami, obywatelami, na każdym etapie życia, także w tym momencie, gdy odchodzi ktoś bliski.

Jak idzie zbieranie podpisów?

Spotykamy się z dużym zainteresowaniem społecznym. Nasze posłani i nasi posłowie jeżdżą obecnie po kraju i namawiają do poparcia naszego projektu. Planujemy w przyszłości również spotkania otwarte, ale na razie rozmowy i dialog trwa na ulicach i bazarach, padają konkretne pytania od mieszkańców dotyczące szczegółów. Staramy się być przy ludziach. Ta formuła się sprawdza i jest bardzo konstruktywna.

Seniorzy to dla Lewicy ważna grupa społeczna?

Oczywiście, tym bardziej, że pod rządami prawicy, wbrew pozorom, seniorom żyje się coraz trudniej. Galopująca inflacja w pierwszej kolejności uderza  w najsłabsze grupy, a bez wątpienia seniorzy do takiej grupy należą. Dziś osoby starsze nie chcą tylko godnie żyć, ale rozwijając się, uczyć, być aktywne. Wspaniałą prace wykonują tu Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale część osób nie ma do nich dostępu. Tę ofertę należy poszerzyć, bowiem seniorzy są dziś bardziej aktywni, niż kiedyś. Tu kłania się problem z opieką nad dziećmi do lat trzech, wobec czego dziadkowie wypełniają te lukę, rezygnując ze swoich aspiracji. Dla nas ważni są również ludzie młodzi. Niemal niezauważalny jest problem psychiatrii dziecięcej. Ilość prób samobójczych, która jest najwyższa od kilkunastu lat, przeraża. Ogromne spustoszenie wywołała tu pandemia. Dzisiejsza rzeczywistość nie jest dobra do posiadania dzieci oraz ich wychowywania. Homofobia wyklucza osoby LGBT, a prawa kobiet są coraz bardziej niszczone przez prawicę.

Na kogo najbardziej liczycie przy współpracy w realizacji lewicowych postulatów?

Naszym pierwszorzędnym partnerem są związki zawodowe. Współpracujemy z nimi od dawna, przy różnych projektach. Dotyczy to również związkowców z „Solidarności”, pomijam liderów, którzy sprzyjają władzy, ale nie wszyscy są w tym środowisku z tego zadowoleni , są tam bardzo wartościowi ludzie. Zauważamy chyba wszyscy brak realnego dialogu społecznego. Stronę społeczną się często pomija i traktuje niepoważnie. W naszym klubie za sprawy związków zawodowych odpowiada Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, za kontakty ze związkami zawodowymi w Nowej Lewicy mam zaszczyt i przyjemność odpowiadać ja. Nowym przewodniczącym OPZZ został Piotr Ostrowski, z którym na pewno będziemy współpracować.  Nie ma chyba bardziej kompetentnej osoby. Warto wspierać również samorządowców, bowiem obecna władza ograbia samorządy z kolejnych środków. A brak pieniędzy na samorząd to nie brak pieniędzy dla wójta, burmistrza czy prezydenta, a dla naszych małych ojczyzn.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Przemysław Prekiel


 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Statystyka

Odsłon : 7019749

Temat dnia

Migracje...

legalne i nielegalne są nieuchronne. Wymusza je zmiana klimatu wzmacniana przez działania północy, a nie południa planety. Część naszego świata nie będzie nadawała się do życia ludzi. W dalekiej historii wiele wędrówek ludów było spowodowane zmianami klimatu. Badanie zjawisk przyrodniczych często wyjaśnia zdarzenia historyczne.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 8 września 2023 roku odbyła się w Warszawie promocja nowego numeru 1-2/2023 „Przeglądu Socjalistycznego”, który ukazał się na początku miesiąca.

Więcej …
 

W dniu 1 września 2023 roku minęła 31 rocznica tragicznej śmierci Piotra Jaroszewicza, byłego premiera i jego Małżonki Alicji. Obydwoje zostali zamordowani w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

Więcej …
 

W dniu 29 lipca 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 22. rocznicę śmierci byłego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej aktywnie uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W dniu 29 lipca 2023 roku w Warszawie pierwsze wieńce złożono przed Pomnikiem Żołnierzy Żywiciela oraz tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy jako pierwsi stanęli do walki z hitlerowskim okupantem.

Więcej …
 

W dniu 21 lipca 2023 roku na terenie Cytadeli Warszawskiej odbyły się z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie uroczystości związane z kolejną, 118. rocznicą stracenia przez władze carskie bojowca PPS, Stefana Okrzei.

Więcej …
 

W dniu 29 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Wojewódzkich PPS i Nowej Lewicy na Mazowszu. Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad współpracy w ramach zawartego w dniu 27 lutego porozumienia koalicyjnego, w którym uczestniczą cztery partie lewicowe: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy.

Więcej …
 

W dniu 23 czerwca 2023 roku w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 17 czerwca w Warszawie odbyła się Parada Równości. Była to największa manifestacja środowisk LGBT w Polsce od wielu lat. Tłumy na ulicach Warszawy. Rekordowa frekwencja. Manifestowano pod hasłem: "Wróżymy równość i piękność".

Więcej …
 

W dniu 3 czerwca 2023 roku w Warszawie obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich. Dyskutowano m.in. o sytuacji środowisk literackich w Polsce i przyszłości polskiej literatury.

Więcej …
 

W dniu 20 maja 2023 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Posiedzenie było poświęcone ocenie sytuacji politycznej i przygotowaniom do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 13 maja 2023 roku odbył się IV Kongres Forum Postępu, platformy współpracy środowisk reprezentujących ideę społeczeństwa otwartego, postępowego, sprawiedliwego społecznie i liberalnego światopoglądowo. W ramach Kongresu współdziałają liczne organizacje i stowarzyszenia lewicowe oraz  lewicowe ugrupowania polityczne.

Więcej …