Oś Moskwa-Pekin

Rosjanie właśnie  podpisali z Chinami "coś więcej niż sojusz". Narodziła się "Oś"  Pekin-Moskwa? W Pekinie na ceremonii otwarcia XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich przebywa jako gość Prezydent Rosji Władimir Putin. Podczas wizyty wraz   prezydentem Chin Xi Jinping podpisali wspólne oświadczenie "o wejściu w nową erę stosunków międzynarodowych i globalnym zrównoważonym rozwoju.

Wspólne oświadczenie
(...) „Potwierdzamy, że nowy typ rosyjsko-chińskich stosunków międzypaństwowych jest lepszy od sojuszy wojskowo-politycznych z czasów zimnej wojny".
"opowiadamy  się za tworzeniem nowego typu stosunków między mocarstwami światowymi, opartych na wzajemnym szacunku, pokojowym współistnieniu i wzajemnie korzystnej współpracy".
„Strona chińska ze zrozumieniem traktuje i popiera propozycje Federacji Rosyjskiej dotyczące tworzenia długoterminowych prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa w Europie”
„Strony są przekonane, że obrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie wywierania presji na inne kraje”
„Strony zauważają, że zasady demokratyczne są wdrażane nie tylko w zarządzaniu krajowym, ale także na poziomie globalnym. Próby narzucania przez poszczególne państwa swoich „demokratycznych standardów” innym krajom, przywłaszczenia sobie prawa monopolu do oceny stopnia przestrzegania kryteriów demokracji, aby wytyczać linie podziału na gruncie ideologicznym, m.in. poprzez tworzenie wąskoformatowych bloków i sytuacyjnych sojuszy, w rzeczywistości są przykładem deptania demokracji i oddalania się od jej ducha i prawdziwych wartości” .
„Przyjaźń między dwoma państwami nie ma granic, nie ma zakazanych stref współpracy, wzmocnienie dwustronnej współpracy strategicznej nie jest skierowane przeciwko państwom trzecim, nie ma na nie wpływu zmieniające się otoczenie międzynarodowe i zmiany sytuacyjne w państwach trzecich”
Wśród kluczowych zapisów dokumentu są stwierdza się, że :
-  strony zamierzają przeciwstawić się ingerencji sił zewnętrznych w sprawy wewnętrzne suwerennych krajów;
-  strony sprzeciwiają  się działaniom sił zewnętrznych w celu podważenia bezpieczeństwa i sprzeciwiają  się „kolorowym rewolucjom”;
-  oba kraje  chcą zintensyfikować prace nad powiązaniem planów rozwoju Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z inicjatywą „Jeden pas, jedna droga” w celu pogłębienia praktycznej współpracy między EUG a Chinami;
Rosja i Chiny mają plan pogłębienia praktycznej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju Arktyki;
- oba kraje mają na celu wzmocnienie Szanghajskiej Organizacji Współpracy i zwiększenie jej roli w kształtowaniu policentrycznego porządku światowego opartego na zasadach trwałego bezpieczeństwa;
- Rosja i Chiny zamierzają pracować nad wzmocnieniem roli ASEAN jako kluczowego elementu architektury regionalnej;
- Pekin i Moskwa  opowiadają się za równymi prawami do kontrolowania Internetu i uważają za niedopuszczalne próby ograniczenia prawa do regulowania segmentów krajowych;
- Chiny i Rosja wzywają  państwa nuklearne do podjęcia kroków w celu zmniejszenia ryzyka wojen nuklearnych;
- Rosja i Chiny deklarują że zamierzają  zdecydowanie stać na straży nienaruszalności konsekwencji  II wojny światowej i ustalonego powojennego porządku światowego, bronić autorytetu ONZ i sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych oraz przeciwstawiać się próbom zaprzeczania, zniekształcania i fałszowania historii.

Dokument jest bardzo obszerny , ale jeszcze uważam to jest ciekawe: "Strony podkreślają, że krajowa i zagraniczna działalność wojskowo-biologiczna Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników budzi poważne obawy i pytania w społeczności międzynarodowej dotyczące ich przestrzegania BTWC- Konwencja o Zakazie Broni Biologicznej i Toksycznej (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC). Strony podzielają opinię, że takie działania stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i Chin oraz szkodzą bezpieczeństwu poszczególnych regionów. Strony wzywają Stany Zjednoczone i ich sojuszników do otwartego, przejrzystego i odpowiedzialnego działania poprzez właściwe informowanie o swoich biologicznych działaniach militarnych prowadzonych za granicą i na ich terytorium, a także wspieranie wznowienia negocjacji w sprawie prawnie wiążącego Protokołu do BTWC ze skutecznym mechanizmem weryfikacji ".

Krzysztof Podgórski - Facebook 04.02.2022

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Statystyka

Odsłon : 7273648

Temat dnia

Na kogo głosować?

Mówi się, że wybory samorządowe dotyczą spraw lokalnych i nie powinny być polityczne. Ale one bardzo decydują o polityce, o poparciu dla partii, co przekłada się na ich sprawczość.
Jeśli więc mamy określone poglądy polityczne, to trzeba je potwierdzić w tych wyborach.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …