Komu Patrioty?

Niemcy zaoferowały Polsce system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu Patriot, zadeklarowała minister obrony RFN Christine Lambrecht. Baterie mają pomóc w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej po tym, jak zbłąkany ukraiński pocisk rozbił się na terytorium Polski.

Pierwsza reakcja rządu wyrażona przez pana ministra Błaszczaka była pozytywna, żeby nie powiedzieć entuzjastyczna. Jednak pojawił się nowy pomysł prawicy (prawdopodobnie jego autorem był prezes Kaczyński) aby przekazać baterie Patriot Ukrainie. W opinii prawicy Ukraina może skuteczniej bronić przestrzeni powietrznej, także polskiej, gdy rakiety będą umieszczone za naszą wschodnią granicą. Przypuszczam, że wyrażana przez prawicę niechęć do Niemiec także miała wpływ na to stanowisko.

Reakcja partii opozycyjnych była krytyczna. Nic dziwnego. Przecież Patrioty na terytorium RP zwiększają potencjał obronny Polski. Przekazanie ich Ukrainie jest niemożliwe ze względów formalnych, decyzji NATO i Stanów Zjednoczonych. Opinia ta w dużym stopniu opierała się o dotychczasową politykę państw zachodnich w kwestii dostarczania Ukrainie określonych typów
uzbrojenia oraz ocenie możliwości bojowych ukraińskiej armii.

Oferta niemiecka nie jest altruistyczna. Armia rosyjska używa pocisków manewrujących rodziny Kalibr o szacowanym zasięgu 1500 km oraz pocisków Ch-555 (Raduga) przenoszonym przez samoloty. Pociski te mogą dosięgnąć terytorium Niemiec, więc przesunięcie środków obrony na terytorium Polski jest zasadne. Potwierdza to pierwotna decyzja Niemiec o niemieckiej załodze i niemieckim systemie dowodzenia. Decyzja o włączeniu tych baterii w polski system była efektem późniejszych uzgodnień.

Gdy rozgorzała debata pomiędzy rządem a opozycją, pojawiło się oświadczenie Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Na konferencji prasowej w Brukseli powiedział: „Decyzja leży w gestii państw”. W wystąpieniu nie było natomiast mowy o tym kto będzie obsługiwał patrioty, czyj będzie system dowodzenia, kto zapewni logistykę. W związku z tym spór toczył się dalej w najlepsze do momentu wizyty prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie. USA podjęło decyzję o dostarczeniu uzbrojenia, w tym baterii Patriot, ukraińskiej armii. Niemcy dostarczą Polsce baterie Patriot ze swoją załogą, lecz włączone w polski system dowodzenia. Dostarczą patrioty także Ukrainie.

Stany Zjednoczone są producentem tej broni. Mają także decydujący wpływ na politykę NATO. Są mocarstwem militarnym i gospodarczym. Czy się to nam podoba czy nie, decydują o wojnie i pokoju na świecie. Roma locuta, causa finita. Wydawałoby się, że sprawa jest zamknięta, a ostateczne rozwiązanie zadowala wszystkich.

A jednak spór trwa nadal. Prawica ustami swoich liderów zarzuca brak wiedzy politycznej, nieudacznictwo i działanie na szkodę Polski, sobie zaś przypisuje zdolności profetyczne. Opozycja nie pozostaje dłużna. Wszak mamy rok wyborczy. Może warto zastanowić się nad racjonalnością i potencjalnymi skutkami proponowanych rozwiązań?

Co to jest system Patriot?

MIM-104 Patriot – amerykański rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. MIM-104 opracowany został jako system obrony teatru działań, którego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w terminalnej fazie wrogiego ataku. System przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także atmosferycznych pocisków rakietowych. W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak i też powietrzny. W zależności od wersji zasięg maksymalny wynosi 70-160 km. Pułap maksymalny 15-24 km.

W warunkach pola walki system Patriot był użyty do obrony przestrzeni powietrznej Izraela podczas wojny w Iraku. Zastosowano 40 baterii. Mimo to według niektórych analityków jego skuteczność była ograniczona.

System ten jest niewątpliwie nowoczesny i skuteczny, lecz ma swoje ograniczenia. Obrona przestrzeni powietrznej Polski, a tym bardziej Ukrainy, wymaga znacznej ilości baterii. Musi być wspomagana innymi systemami obrony. Zapobieganie tragicznym wydarzeniom takim jak to, której miało miejsce we wschodniej Polsce, z użyciem systemu Patriot jest mało prawdopodobne. Obsługa wymaga wysoko wykwalifikowanej załogi, a skuteczność w dużym stopniu zależy od wyrafinowanych systemów obserwacji pola walki, którymi głównie dysponuje NATO.

Światowy pokój ma ogromną wartość, obecnie konflikt o skali globalnej zagroziłby naszemu istnieniu. Za światowy pokój odpowiadają głównie mocarstwa, mogą go utrzymać lub zburzyć, dysponują gigantycznym potencjałem militarnym i gospodarczym. Nie trzeba być Talleyrandem, żeby uświadomić sobie, że zabiegi dyplomatyczne dla utrzymania pokoju toczą się na najwyższym szczeblu wysoko ponad naszymi głowami. Decyzja o tym, że NATO nie jest stroną konfliktu, co bardzo wyraźnie stwierdził prezydent USA, także wstrzymywanie się przed wyposażaniem Ukrainy w niektóre ofensywne rodzaje uzbrojenia ma na celu ochronę tego kruchego pokoju.

Bezpieczeństwo Polski opiera się na naszych sojuszach z NATO i Unią Europejską. Budowa silnej armii z pewnością jest dla nas korzystna, a nawet konieczna, lecz przed agresją Rosji chronią nas przede wszystkim sojusze. Z tego właśnie powodu musimy przestrzegać reguł. Zanim zaczniemy decydować o rozmieszczaniu baterii rakiet, myśliwców, czołgów czy armat zastanówmy się nad konsekwencjami. Baterie Patriot ustawione na terytorium Polski, czyli NATO, mogą zestrzeliwać obiekty nad terytorium NATO. Strzelanie do obiektów nad Ukrainą może być uznane za złamanie zasady neutralności. Na terytorium Polski pełnią one głównie rolę odstraszania.

Jeśli nad naszym terytorium pojawią się rosyjskie rakiety lub samoloty, będzie to początek Armagedonu. Zgodnie z artykułem piątym Traktatu Północnoatlantyckiego, siły NATO w takim wypadku włączą się w wojnę. Dlatego Patrioty na terytorium Ukrainy muszą być obsługiwane i dowodzone przez siły ukraińskie. Wymaga to specjalistycznego szkolenia żołnierzy, a państwa NATO mogą użyczyć swoich systemów śledzenia pola walki w zakresie, jaki uznają za stosowne, nienaruszające zasady neutralności.

Zakończenie konfliktu Rosja-Ukraina może się dokonać jedynie na podstawie postanowień traktatowych. Musi to mieć miejsce zgodnie z wolą narodu ukraińskiego, bo jest on ofiarą bezzasadnej agresji Rosji. Zwycięstwo Ukrainy to polska racja stanu, bo niepodległa Ukraina to nasza gwarancja bezpieczeństwa. Nie możemy jednak przyczynić się do rozszerzenia konfliktu, gdyż jego skutki dotkną w pierwszej kolejności Polaków. Zanim coś uczynimy, nawet w dobrej wierze, zastanówmy się. Porozmawiajmy z partnerami.

Cezary Żurawski
https://ppspl.eu/2023/01/16/komentarz-polityczny-komu-patrioty/

 

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 7198663

Temat dnia

79 rocznica wyzwolenia Warszawy

79 lat temu Armia Czerwona wraz z Wojskiem Polskim oswobodziła Warszawę z rąk wroga - hitlerowskich Niemiec. Żołnierze wkroczyli do ruin naszej stolicy. Dowódca 1 armii, generał Stanisław Popławski, 17 stycznia o godz. 14.00 złożył meldunek, że stolica Polski - Warszawa - jest wolna".

Więcej …

Na lewicy

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze w sprawie wyborów parlamentarnych 2023..

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2023 roku przypadła 105 rocznica powołania w Lublinie Rządu Ludowego z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Z tej okazji przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie spotkali się działacze polskiej lewicy. Złożono kwiaty.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 17 października 2023 roku pełne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.
Frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Więcej …
 

W dniu 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Frekwencja rekordowa w III RP wynoisła 72,9%. Z badania exit poll sondaż Ipsos, za: tvn24.pl, wynika, że to Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. wygrywa wybory 2023. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. poparcia, Trzecia Droga 13 proc., Lewica 8,60 proc., Konfederacja 6,20 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,40 proc. Według prognoz KO, Trzecia Droga i Lewica mają szansę na 248 mandaty.

 

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …