Generał Wojciech Jaruzelski - 10 lat

Uczestniczyłem dzisiaj w konferencji związanej z 10 rocznicą śmierci Gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Słowa szacunku dla Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za inicjatywę zorganizowania tego ważnego spotkania.
Z uwagą wysłuchałem wystąpień grona zacnych profesorów, uznanych autorytetów. Jest to niewątpliwie ważny wkład w debatę o Osobie Generała jako człowieka i polityka. W jednej sprawie jest powszechna zgoda, General Jaruzelski to postać kluczowa w najnowszej historii polskiej. To także postać o bogatej osobowości, skomplikowanej drodze życiowej, wielu dramatycznych doświadczeniach.
Przeciwnicy Generała, gotowi byli i nadal to czynią wyrzucić, Generała z kart polskiej historii. Jest to niemożliwe, oni to także wiedzą. W ostatnich latach z kart z naszej historii najnowszej próbowano wymazać także Lecha Wałęsę. Jak to możliwe? Uważamy się przecież za cywilizowany Kraj.
Transformacja ustrojowa w 1989 roku byłaby niemożliwa, bez podmiotowego udziału Generała
Wojciech Jaruzelski, jako Prezydent, przez kilkanaście miesięcy otoczył kuratelą rząd T. Mazowieckiego. Jako Prezydent nie zakwestionował żadnej decyzji, nowego solidarnościowego rządu. Ale to wszystko wiemy, wiedzą przynajmniej ludzie dobrej woli, z różnych obozów politycznych.
Na konferencji zarysowano pomnikową postać Generała. Więcej ludzkich odniesień było w wystąpieniu A. Michnika i końcowym słowie A. Kwaśniewskiego. Odnoszę się do tych prezentacji ze zrozumieniem, okazja bowiem ku temu szczególna.
Osobiście uważam, że warto więcej mówić o Generale Jaruzelskim, jako człowieku, jego przeżyciach i dylematach. Jest wiele książek, opisujących dylematy polityczne lat osiemdziesiątych/ rewolucja solidarnościowa, stan wojenny, etapy reformy gospodarczej, okrągły stół, wybory 4 czerwca/. Jest kilka książek autorstwa Generała.
Bardzo mi jednak brakuje osobistych świadectw osób, które nie były może na świeczniku, ale blisko współpracowały z Generałem w kształtowaniu pragmatycznych rozwiązań w wielu ważnych kwestiach.
W moich osobistych archiwach, mam odnotowanych wiele wypowiedzi Generała, które pokazują jego sposób myślenia, argumentacji, dochodzenia do ważnych rozstrzygnięć. Mam własne doświadczenia z bezpośredniej współpracy z Generałem w wielu kluczowych sprawach, między innymi sprawy kształtowania, budowy nowych związków zawodowych. Sprawom tym Generał poświęcał bardzo wiele osobistej uwagi.
Wielu z nas może zdziwi fakt, że w nowych związkach zawodowych / OPZZ/, 50 % członków, to byli członkowie Solidarności. Warto głębiej opisać ten złożony proces. Mogę podawać znacznie więcej przykładów z własnego doświadczenia, ze współpracy z Generałem. Takich osób jest znacznie więcej.
Warto więc może uzupełnić historię Generała, wspominając jego konkretne decyzje, te wielkie i mniejsze, ale także niezwykle ważne. Czuję potrzebę, ukazania, dzieła Generała przez pryzmat ludzkiego wymiaru, nie chodzi tu tylko o anegdoty.
Każda jego decyzja, była głęboko analizowana, uargumentowana, za tym jednak kryły się ludzkie dylematy, wątpliwości. Moim zdaniem warto to wszystko również opisać.
Przy takim podejściu, Generał który niewątpliwie zasługuje na pomniki, zejdzie do ludzi, będzie bardziej rozumiany przez młodsze pokolenia, które w bardziej obiektywny sposób patrzy na historię najnowszą, pragnie poznawać prawdę historyczną, a nie politykę historyczną pisaną przez polityków.
Uważam także, że osoby i środowiska polityczne, nie tylko partyjne, współpracujące z Generałem       w trudnych latach 80, powinny się pozbyć bariery, i zacząć mówić również krytycznie, o niektórych aspektach działalności i decyzji Generała. Racjonalne, obiektywne, krytyczne spojrzenie na dzieło Generała, również w środowiskach z nim związanych, pomoże wydobycie pełniejszej prawdy o Generale, a jego postać stanie się bliższa ludziom.
Nadszedł czas, na pełną, uczciwą biografię Wojciecha Jaruzelskiego, napisaną przez niezależnych, kompetentnych autorów
Niektóre tezy wypowiedziane na konferencji, wymagałyby z mojej strony polemiki. Na przykład ta, że Generał był skazany tylko na informacje przekazywane przez służby. To nieprawda, Generał bardzo dbał o dopływ informacji z różnych źródeł. Szkoda, że nie było czasu na wymianę poglądów.
Udana inicjatywa, podziękowania dla organizatorów.

Stanisław Gabrielski - Facebook 25.05.2024

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343468

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …