Odrzucone weto

19 grudnia 2008 roku Sejm rozpatrywał weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego m.in. do ustaw o emeryturach pomostowych. Sejm większością głosów weto odrzucił.
Za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o emeryturach pomostowych głosowało 285 posłów z klubów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, kół Polska XXI, Socjaldemokracja Polska-Nowa Lewica i Demokratycznego Koła Poselskiego oraz czworo posłów nie zrzeszonych. Przeciwko jego odrzuceniu było 160 posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, troje posłów klubu Lewica, dwoje posłów nie zrzeszonych  oraz 1 posłanka z koła SdPl-NL. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Sejm nie znalazł większości dla odrzucenia weta w stosunku do ustaw ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zakładach opieki zdrowotnej, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, o ustroju sądów powszechnych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz do przepisów wprowadzających ustawy z zakresu ochrony zdrowia.


OŚWIADCZENIA


OPZZ w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o emeryturach pomostowych

Sejm RP głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy odrzucił weto prezydenta do rządowej ustawy o emeryturach pomostowych. Jest to skandaliczna decyzja koalicji parlamentarnej.
Ustawa o emeryturach pomostowych pozbawia prawa do przechodzenia na emerytury kilkaset tysięcy osób pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. Pozbawia pracowników praw nabytych, podważa zaufanie obywateli do zasad państwa prawa.
Zło, które się zdarzyło, nie jest porażką związków zawodowych – to porażka wszystkich ludzi pracujących w trudnych warunkach i o szczególnym charakterze.
Związki zawodowe nigdy nie zgodzą się na okradanie ludzi ciężkiej pracy z wpłacanych przez wiele lat na system emerytalny składek. Popierając wniosek o odrzucenie weta prezydenta SLD po raz kolejny zawiódł swoich wyborców, a pracownicy w sporze partyjnym stali się przysłowiowym „mięsem armatnim”.
Propozycję Klubu Lewicy skierowania ustawy o emeryturach pomostowych do Trybunału Konstytucyjnego, jako alternatywa dla przyjęcia weta, OPZZ uważa za farsę, bowiem prawo zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje także związkom zawodowym.
W najbliższym terminie, po konsultacjach z pozostałymi centralami związkowymi, władze statutowe OPZZ dokonają szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji i podejmą działania na rzecz zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.
Dokonają także oceny postaw działaczy, którzy podszywają się pod sojuszników ludzi pracy i reprezentujących ich związków zawodowych.

Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
Warszawa, 19 grudnia 2008 r.


Unia Pracy o „pomostówkach”

Dziś rozstrzygnął się los setek tysięcy Polek i Polaków, którzy zgodnie z antypracowniczym projektem rządowym utracą prawo do emerytur pomostowych. Lata temu, decydując się na pracę w jednym trudnych, szkodliwych dla zdrowia zawodów, byli pewni swojego prawa do wcześniejszej emerytury. Dziś im je odebrano.
W związku z dzisiejszym odrzuceniem przez Sejm weta prezydenta do ustaw o emeryturach pomostowych,  jesteśmy zawiedzeni stanowiskiem SLD i jego Klubu Parlamentarnego oraz Klubu SDPL-NL.
Równocześnie chcemy w imieniu Unii Pracy serdecznie podziękować tym posłankom i posłom ugrupowań lewicowych, którzy bronili praw ludzi pracy. Izabela Jaruga-Nowacka, Ryszard Zbrzyzny, Tadeusz Motowidło oraz Zdzisława Janowska pozostali wierni ideałom lewicy i postąpili zgodnie z postulatami związków zawodowych, które wielokrotnie wzywały koalicje rządową do nie odbierania - bez sprawiedliwej rekompensaty - praw nabytych.
Cieszymy się, że są na lewicy posłanki i posłowie, którzy bronią idei, zawartych w programie Unii Pracy.

Waldemar Witkowski  -   Przewodniczący
Marek Poniatowski  -   Wiceprzewodniczący
Katarzyna Matuszewska - Sekretarz ds. Międzynarodowych
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343437

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …