Konferencja nt. kryzysu finansowego

19 grudnia 2008 roku w Warszawie odbyła się debata „Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego” zorganizowana przez Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. J. M. Keynesa oraz Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debata odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób z różnych środowisk lewicy, skupionych głównie w Kongresie Porozumienia Lewicy.
Patronat medialny nad imprezą objął „Przegląd Socjalistyczny”.


Podczas debaty wygłoszono następujące referaty:

Panel I: Geneza i przyczyny światowego kryzysu finansowego

1.    Dariusz Rosati, profesor SGH, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Skrajna ocena przyczyn kryzysu finansowego – próba oceny realnej.
2.    Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: Banki polskie a światowy kryzys finansowy.
3.    Józef Oleksy, b. premier, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Cywilizacyjny wymiar niewydolności współczesnego kapitalizmu.
4.    Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Pracownicy najemni w dobie kryzysu finansowego.
5.    Paweł Bożyk, profesor SGH: Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego.
6.    Jerzy Żyżyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Strukturalne przyczyny światowego kryzysu finansowego.
7.    Andrzej Kaźmierczak, profesor SGH: Geneza światowego kryzysu finansowego.


Panel II: Skutki światowego kryzysu finansowego

1.    Stanisław Gomułka, profesor, Główny Ekonomista Business Centre Club: Skutki kryzysu – główne różnice między krajami wysoko rozwiniętymi a Polską”.
2.    Adam Gierek, profesor Politechniki Śląskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Europejski handel emisjami CO2 w świetle światowego kryzysu finansowego.
3.    Maria Szyszkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Etyczna strona neoliberalizmu; skutki kryzysu w sferze moralnej.
4.    Jerzy Borowski, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Transnarodowe korporacje wobec światowego kryzysu finansowego.
5.    Hanna Kuzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego: Społeczne skutki konsensusu waszyngtońskiego.
6.    Józef M. Fiszer, profesor Instytutu Nauk Politycznych PAN: Społeczno-polityczne skutki światowego kryzysu finansowego dla Polski.
7.    Kazimierz Zieliński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję przedsiębiorstw.


Panel III: W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu finansowego

1.    Marian Guzek, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Kryzysogenne dysfunkcje państwa i rynku oraz możliwości ich eliminowania.
2.    Ryszard Michalski, dr hab., dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: W poszukiwaniu nowego paradygmatu międzynarodowych stosunków finansowych.
3.    Tadeusz Sporek, profesor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej.
4.    Jan K. Solarz, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Możliwe scenariusze wyjścia ze światowego kryzysu finansowego.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343429

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …