Kryzys może zintegrować lewicę

Pod hasłem "Kryzys może zintegrować lewicę" prof. Paweł Bożyk, lider Kongresu Porozumienia Lewicy opublikował w dniu 26 stycznia 2009 roku artykuł w "Trybunie". Proponuje polskiej lewicy integrację w oparciu o program walki z kryzysem ekonomicznym.
 
Kryzys może zintegrować lewicę

Lewica polska przeżywa swe trudne dni. Podzieliła się na wiele partii i partyjek, których nazwy nikomu nic nie mówią. Liderzy tych partii pałają wzajemną nieufnością unikając spotkań i dyskusji programowych.
Dotyczy to w pierwszej kolejności Sojuszu Lewicy Demokratycznej; faktem stał się podział tego ugrupowania na część podporządkowaną Zarządowi Krajowemu SLD i część związaną z klubem parlamentarnym. Podzieliła się także Socjaldemokracja Polska; część zajęła pozycje polityczne zbliżone do Partii Demokratycznej, część przeszła do SLD. Wszelkie propozycje integracji lewicy odrzuca Polska Partia Pracy. Niechętna takiej integracji jest Polska Lewica (Leszka Millera), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (Tomasza Mamińskiego), Nowa Lewica (Piotra Ikonowicza).
Pewien sukces w procesie integracji lewicy osiągnął Kongres Porozumienia Lewicy skupiając kilkanaście mniejszych pozaparlamentarnych partii politycznych i ruchów społecznych, a także współdziałające w sferze programowej związki zawodowe. Po pierwszym pomyślnym okresie on również napotkał na bariery w postaci niechęci ze strony pozostałych partii lewicowych. Gdyby przyczyną były różnice programowe, porozumienie byłoby możliwe, ale tu chodzi o zwykłe ambicje liderów.
Osobiście widzę szansę na zjednoczenie lewicy; jest nią idea walki ze zbliżającym się do Polski kryzysem finansowym, który wkrótce przerodzi się w kryzys ekonomiczny. Kryzys ten będzie w Polsce głębszy niż w USA i na Zachodzie Europy. Nie zależy on bowiem wyłącznie od błędów, jakie rządy w przeszłości popełniły w polityce gospodarczej. Ważną rolę odegrały też czynniki strukturalne, w tym zwłaszcza uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicy. Wystarczy spojrzeć na gospodarki małych krajów, takich jak Łotwa, Estonia, Litwa, Islandia, Irlandia, które jeszcze niedawno były symbolem sukcesu, a dziś ich udziałem są wielopiętrowe spadki produkcji i dochodu narodowego.
Polska jest większym krajem, ale zdana na łaskę i niełaskę korporacji transnarodowych. Dotyczy to nie tylko przemysłu, lecz także finansów. 90 proc. polskich przedsiębiorstw to firmy małe, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób. Jeszcze 40 lat temu małe przedsiębiorstwa były atutem (w myśl hasła Schumpetera: „małe jest piękne”), ale dziś są one poważnym obciążeniem, zwłaszcza w warunkach kryzysu.
Małe przedsiębiorstwa są bowiem całkowicie uzależnione od widzimisię wielkich korporacji jako poddostawcy lub kooperanci. Spadkowi produkcji w korporacjach zawsze towarzyszy rezygnacja z usług zagranicznych poddostawców. Tak też zareagują zachodnioeuropejscy partnerzy naszych przedsiębiorstw. Spodziewać się więc należy poważnych trudności w polskich firmach, gdy na ich wyroby spadnie popyt w Europie Zachodniej.
Nie mniejsze kłopoty sprawi też potrzeba spłaty prawie 180 miliardów dolarów kredytów zaciągniętych przez polskie przedsiębiorstwa prywatne za granicą. Wzięto je w przekonaniu, że będą spłacone eksportem towarów i usług bądź dodatkowymi kredytami. Dziś, gdy obie te możliwości uległy poważnemu ograniczeniu, dla przedsiębiorstw może to być powodem do bankructwa.
Komplikuje się też sytuacja kredytowa w Polsce. Banki polskie należące w 90 proc. do zagranicznych właścicieli grożą, że ograniczą kredytowanie i podrożą kredyty, bo nie mają pieniędzy. A jeszcze tak niedawno chwaliły się wielomiliardowymi zyskami, w międzyczasie zaanektowanymi przez banki-matki przeżywające poważne kłopoty.
Wszystko to sprawia, że kryzys w Polsce będzie głęboki. Rząd, niestety, nie jest do niego przygotowany. Od czasu do czasu wypowiadane są ostrzeżenia kryzysowe, ale są one raczej natury retorycznej. Nie kryją się za nimi żadne programy przeciwdziałania kryzysowi.
Dlatego też proponuję, by to zadanie wzięła na siebie lewica, przystępując natychmiast do przygotowania takiego programu. Być może ten zbożny cel usunie niesnaski międzypartyjne i zintegruje lewicę.
Konkretny program walki z kryzysem przysporzyłby lewicy poparcia, przesuwając na jej stronę część elektoratu Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
Wychodząc na przeciw zagrożeniom kryzysowym, ogłaszamy apel w obronie Polaków przed kryzysem ekonomicznym.

prof. Paweł Bożyk

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343284

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …