Rada Naczelna PPS

XL Kongres PPS odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. W maju odbędzie się konferencja programowa. PPS wejdzie w koalicję w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego – postanowiła 7 lutego 2009 roku Rada Naczelna PPS.
Podczas posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie przygotowań do XL Kongresu PPS, w sprawie trybu wyboru delegatów. Przedyskutowano zasady polityczno organizacyjne przygotowania kongresu.
Przedyskutowano problem udziału PPS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rada postanowiła, że PPS weźmie udział w wyborach. Przewodniczący Rady Naczelnej otrzymał pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w sprawie utworzenia koalicji wyborczej. Najbliższa interesom PPS jest koalicja z Racją Polskiej Lewicy i Młodymi Socjalistami.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie obrony najbiedniejszych przed skutkami kryzysu finansowego.
 
 
 
Uchwała
Rady Naczelnej PPS
w obronie najbiedniejszych przed kryzysem finansowym

1. Neoliberalny system ekonomiczny stał się główną przyczyna światowego kryzysu ekonomicznego. System ten doprowadził do wzrostu kosztów kredytów bankowych ograniczania działalności przedsiębiorstw, redukcji zatrudnionych pracowników i wzrostu inflacji, co w konsekwencji spowodowało spowolnianie dynamiki rozwoju gospodarczego wielu państw, w tym także Polski.
Sytuacja taka w naszym kraju powoduje negatywne skutki dla wszystkich pracujących a szczególnie najbiedniejszej części społeczeństwa - najniżej zarabiających, emerytów i rencistów, bezrobotnych oraz rodzin wielodzietnych. Dalszy rozwój kryzysu może być tragiczny dla dużej części naszego społeczeństwa, gdyż jego skutki zagrażać będą fizjologicznym podstawom egzystencji oraz bezpieczeństwu socjalnemu najbiedniejszych.

2. PPS wraz z Kongresem Porozumienia Lewicy domaga się rzetelnej oceny skutków stosowania neoliberalnego systemu ekonomicznego w Polsce i uczciwej informacji społeczeństwa o jej wynikach. Skutki postępującego kryzysu najdotkliwiej obciążają najbiedniejszych obywateli naszego kraju. Dlatego też solidaryzujemy się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie konieczności przyspieszenia konkretnych działań na rzecz ochrony przed skutkami kryzysu szczególnie najuboższej części naszego społeczeństwa.
Dotychczasowe działania neoliberalnego rządu w dziedzinie gospodarczej wskazują, że będzie on w dalszym ciągu prowadził politykę przerzucania kosztów niewydolności neoliberalnego systemu ekonomicznego na ubogie warstwy społeczne ochraniając i pomnażając zyski właścicieli kapitału także z pieniędzy podatników. Będzie więc kontynuował politykę „uspołeczniania” strat i prywatyzacji zysków.
Polityce tej towarzyszy przedstawianie kryzysu jako obiektywnej konieczności i siły wyższej, której należy się podporządkować i pogodzić się z wyrzeczeniami jako nieuchronnymi dla większości społeczeństwa. Stanowi to propagandowe tło dla dalszej redukcji opiekuńczych zadań państwa.
Kryzys zostanie więc przedstawiony jako odpowiedzialny za dalszą komercjalizację opieki zdrowotnej, oświaty i nauczania, kultury, mieszkalnictwa oraz zmniejszenie nakładów na naukę, opiekę społeczną i bezpieczeństwo obywateli.

3. W zaistniałej sytuacji, PPS wraz z Kongresem Porozumienia Lewicy proponuje utworzenie ruchu obywatelskiego na rzecz obrony interesów ludzi pracy przed skutkami tego kryzysu. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań partii i organizacji lewicowych na rzecz zapewnienia wszystkim pracującym miejsc pracy, zabezpieczenia niezbędnych warunków egzystencji dla emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych.

4. W związku z tym RN PPS zwraca się do organizacji i członków partii oraz jej sympatyków o aktywne uczestnictwo we wszelkich działaniach społecznych i politycznych zmierzających do obrony najbiedniejszych obywateli naszego państwa przed skutkami kryzysu finansowego i skutkami jego opanowywania przez neoliberalnych polityków i ekonomistów.

Rada Naczelna
Polskiej Partii Socjalistycznej
Warszawa, dnia 7 lutego 2009 r.

 
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343353

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …