Powstał komitet protestacyjny zbrojeniówki

10 lutego 2009 roku powołano wspólny Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego w trakcie obrad prezydiów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność.
Uznano, iż sytuacja w polskim przemyśle obronnym, w wyniku decyzji rządowych prowadzących do drastycznych ograniczeń tegorocznych zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej wymaga podjęcia nadzwyczajnych i natychmiastowych działań.
W następstwie działań Komitet został upoważniony do powołania Sztabu, którego zadaniem będzie opracowanie harmonogramu działań protestacyjnych.
Jednocześnie Komitet Protestacyjny podjął decyzję o ogłoszeniu - od dnia 16 lutego 2009 r. – POGOTOWIA STRAJKOWEGO we wszystkich zakładach branży.
Komitet Protestacyjny przyjął również STANOWISKO w sprawie poparcia dla działań Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego ze Stalowej Woli, w skład którego wchodzą związkowcy z siedmiu spółek HSW.
Poniżej pełna treść komunikatu podpisanego w imieniu SKPZZ ZZPE przez Jerzego Szpechta i Andrzeja Kosteckiego, w imieniu SKPZ NSZZ Solidarność przez Stanisława Głowackiego i Wiesława Janusza Lewandowskiego, w imieniu SKPL NSZZ Solidarność przez Romana Jakima i Mariana Kokoszkę.

 
 
KOMUNIKAT

Przedstawiciele władz Związków Zawodowych
- Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”,
- Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE,
- Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”
w dniu 10 lutego 2009 roku powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego. W ramach Komitetu wyznaczono Sztab, którego zadaniem będzie opracowanie w trybie pilnym harmonogramu działań protestacyjnych z udziałem pracowników przedsiębiorstw przemysłu obronnego i lotniczego.
Komitet Protestacyjny podjął decyzję o ogłoszeniu z dniem 16 lutego br. pogotowia strajkowego we wszystkich zakładach branży.
Przyczyna powyższych działań są decyzję Rządu RP, które spowodowały znaczne redukcje środków finansowych w budżetach MON i MSWiA. Konsekwencją tych decyzji jest zaniechanie, bądź znaczne ograniczenie zamówień w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego i lotniczego.
Spowoduje to falę redukcji miejsc pracy, likwidację bądź upadłość firm zbrojeniowych i ich kooperantów. Tym samym zaprzepaszczone będą wieloletnie wyrzeczenia i wysiłki związane z restrukturyzacja przedsiębiorstw, dzięki której firmy sektora obronnego i lotniczego mogły realizować ustawowe programy modernizacji Armii oraz Policji i Straży Granicznej.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343535

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …