30 rocznica śmierci Piotra Jaroszewicza

1 września br. minęła 30 rocznica brutalnego mordu Premiera Rządu Polskiego Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Soskiej.
Polski Ruch Lewicowy pamięta o tej smutnej dla polskiej demokracji rocznicy i w dniu 1 września 2022 roku dał dowód pamięci i oddał hołd przy grobie Premiera Piotra Jaroszewicza na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach.
Przy grobie Premiera, oprócz syna Premiera – Andrzeja i jego żony spotkali się członkowie i sympatycy PRL oraz licznie przybyli z terenu Polski ludzie lewicy i Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej oraz Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego im. gen. Berlinga, które wystawiły poczty sztandarowe.
Nad mogiłą Piotra Jaroszewicza głos zabrał m.in. Koordynator Krajowy Polskiego Ruchu Lewicowego Zbigniew Sowa, który powiedział m.in.:
Wczoraj spotkaliśmy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, by uczcić w skupieniu 30 rocznicę haniebnego zamordowania dzielnego żołnierza, generała i premiera Polski Piotra Jaroszewicza. Uroczystość miała charakter prywatny i uczestniczyły w niej zaproszone osoby przez syna Piotra Jaroszewicza - Andrzeja.
Alicja Grzybowska przypomniała życiorys premiera, który obrazował skomplikowane polskie losy XX wieku.
"Piotr Jaroszewicz urodził się w zaborze rosyjskim. Wybrał dla siebie zawód nauczyciela, jednak historia zmodyfikowała jego plany. Był więc uchodźcą, był drwalem w łagrze. Udało mu się wstąpić do Wojska Polskiego, przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Po wojnie zaangażował się w odbudowę kraju, mocno stawiając na budownictwo, górnictwo i przemysł obronny. Decydował o budowie dróg, szkół, szpitali, sieci przesyłowych, hut i innych zakładów produkcji. Każdy z nas w swoim życiu korzystał z infrastruktury zbudowanej w czasie, kiedy pełnił funkcję premiera. Choć od końca jego rządów upłynęło już ponad czterdzieści lat, większość z tych inwestycji nadal działa. To właśnie one stały się jedynym pomnikiem człowieka, który odszedł od nas trzydzieści lat temu. Bezpieczny to pomnik, nie sposób go obalić".
Zaś, Andrzej Jaroszewicz znany polski rajdowiec w emocjonalnym liście do zamordowanego ojca powiedział między innymi:
"Moją decyzją zostałeś pochowany w mundurze generalskim - gdyż wiedziałem, jak bardzo kochałeś armię, dla której zrobiłeś niewymierne rzeczy. Jednak w tamtych okrutnych czasach pan prezydent Wałęsa odmówił Ci pogrzebu wojskowego pisząc list z podpisem swojego ministra - kierowcy. W tej książkowej tragedii jedyną dobrą rzeczą pozostaje to, że nie byłeś już świadkiem dewastacji i patologicznego rozprzedania ogromnego majątku narodowego, jaki wypracowałeś przez dziesięciolecia. Nie ma Cię już dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dni. Ja jednak nadal pamiętam i zawsze będę przy Tobie!"

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 7312431

Temat dnia

Zidiocenie inetektualne partii

W Polsce występują silne podziały polityczne, choć dotyczą bardziej sfery emocji, niż działań realnych. Zamiast porównywać różnice programowe i działania, partie oskarżają się wzajemnie o to, kto jest zwolennikiem Putina. Jest to absurdalne, bo prawie wszystkie partie są skrajnie antyrosyjskie. To, że czasem mają poglądy zbliżone do rosyjskich wynika nie z wpływów Putina, tylko z tego, że sami wyznają podobne wartości.

Więcej …

Na lewicy

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …