Walne Zebranie Porozumienia Socjalistów

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów dokonało oceny działalności władz statutowych w okresie 2019-2022. Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Stowarzyszenia Andrzej Ziemski. Po dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi w jednomyślnym głosowaniu absolutum za okres mijającej kadencji.
Dokonano wyboru władz statutowych Stowarzyszenia na kadencję 2023-2025. W skład Zarządu weszli: Zbigniew Dymke, Jan Herman, Marta Kościelecka, Czesław Kulesza, Piotr Lewandowski, Kazimierz Treger i Andrzej Ziemski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Kłopotowski i Sylwester Szafarz. Ukonstytuowanie władz nastąpi w ciągu 2 tygodni.
Przyjęto uchwały programowe:
- w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej
- w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce
- w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych

Porozumienie Socjalistów jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny, w ostatniej kadencji zorganizowało kilkanaście konferencji merytorycznych dotyczących problematyki historycznej ruchu socjalistycznego i lewicy, problemów pokoju w oparciu o rocznicowe refleksje Planu Rapackiego. Odbywają się cykliczne promocje po wydaniu kolejnych numerów kwartalnika. Stowarzyszenie aktywnie współdziała z Komisją Historyczną PPS i organizacjami lewicy socjalistycznej, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie formuły odbywania zebrań przez ciała Statutowe Stowarzyszenia
w kadencji 2022-2025

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów wyraża zgodę na odbywanie zebrań organów statutowych Stowarzyszenia w formie zdalnej, bądź hybrydowej (mieszanej).
Uzasadnienie: Doświadczenia poprzednich kadencji, szczególnie ostatniej odbywającej się w czasach pandemii, pokazały jak trudne jest odbywanie spotkań stacjonarnych. Brak możliwości organizacji, bądź uczestnictwa w zebraniach powodował paraliż i trudności w działaniu Stowarzyszenia.  Stąd też powyżej przedstawiona decyzja członków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów z zadowoleniem odnotowało fakt, iż 130-lecie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej zostało zauważone przez środowiska opiniotwórcze. Cieszy, że pomijana dotychczas spuścizna historyczna i polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej jest bardziej obecna niż w ostatnich latach. Przykre jest jednak, że przywracanie należytego miejsca PPS jest pracą mozolną i wymagającą wielkiej cierpliwości.
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów zwraca się do Wicepremiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie inicjatywy powołania Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego. Uważamy, że przywrócenie Polskiej Partii Socjalistycznej jej historycznego miejsca w dziejach najnowszych naszego Kraju stanowi ponadpartyjny  cel, który powinien być realizowany niezależnie od tego kto w danym okresie pełni władzę.  
Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego powinno wzbogacić ofertę edukacji historycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zadowoleniem wspiera inicjatywę swojego członka Jana Hermana mającą na celu stworzenie infrastruktury okołopartyjnej mającej na celu aktywizację członków oraz zachęcenie osób dotychczas niezaangażowanych politycznie do działalności społecznej.
Walne Zebranie Członków uważa, że pomysł stworzenia sieci różnych, współpracujących ze sobą spółdzielni socjalnych jest zgodna z tradycją ruchu socjalistycznego i celami Stowarzyszenia. Danie możliwości do rozwoju i zarobkowania członkom i sympatykom Porozumienia Socjalistów w sektorze ekonomii społecznej oraz umacniania ruchu spółdzielczego jest warta zaangażowania oraz wysiłku.
Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Główny do zaangażowania Stowarzyszenia w kolejne kroki mające na celu realizację przedstawionych wcześniej koncepcji.  

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zaniepokojeniem odnotowuje stagnację oraz kryzys polityczny w jakim znalazła się lewica w naszym Kraju. Od ponad półtorej dekady lewica nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości politycznej. Czteroletnia nieobecność w parlamencie, która była konsekwencją akceptacji neoliberalizmu gospodarczego oraz braku realizacji programu wyborczego niewiele nauczyła liderów formacji. Kierownictwa ugrupowań lewicowych nie były w stanie stworzyć lewicowej narracji oraz alternatywy wobec prawicowej propozycji społeczno-gospodarczej.
Walne Zgromadzenie Członków uważa, że lewica nie wykorzystała szansy na przedstawienie odważnego programu społeczno-gospodarczego, który stanowiłby alternatywę wobec dwóch prawicowych wizji (powrotu do III RP i stworzenia IV RP). Kryzys gospodarczy, klimatyczny oraz pandemia pokazały jak bardzo niewydolny jest system kapitalistyczny. Kolejne zwycięstwa niestroniących od programów socjalnych oraz od ingerowania przez państwo w gospodarkę rządów konserwatywno-narodowych pokazały, że doktrynalny neoliberalizm gospodarczy nie cieszy się poparciem obywateli naszego kraju. Lewica powinna wyciągnąć z tego lekcję.
Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia Socjalistów apeluje do środowisk lewicy o zaproponowanie odważnego programu przebudowy Kraju. Nie chcemy umierać ani za III, ani za IV RP.
Walne Zgromadzenie Członków PS apeluje do środowisk lewicy o nieuleganie podziałowi na rządzących i zjednoczoną opozycję. Jedność środowisk opozycji jest takim samym mitem jak lewicowość Zjednoczonej Prawicy. Nie czas na lewicowe abecadło, czy umizgi wobec liberałów. Czas na odważną alternatywę.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyka

Odsłon : 7312326

Temat dnia

Zidiocenie inetektualne partii

W Polsce występują silne podziały polityczne, choć dotyczą bardziej sfery emocji, niż działań realnych. Zamiast porównywać różnice programowe i działania, partie oskarżają się wzajemnie o to, kto jest zwolennikiem Putina. Jest to absurdalne, bo prawie wszystkie partie są skrajnie antyrosyjskie. To, że czasem mają poglądy zbliżone do rosyjskich wynika nie z wpływów Putina, tylko z tego, że sami wyznają podobne wartości.

Więcej …

Na lewicy

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …