Walne Zebranie Porozumienia Socjalistów

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Warszawie w trybie mieszanym (hybrydowym) odbyło się I(VII) Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów. Stowarzyszenie pod tą nazwą działa od 3 lat, wcześniej od roku 2004 działało jako Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów miało charakter statutowy, sprawozdawczo-wyborczy.
Walne Zgromadzenie Porozumienia Socjalistów dokonało oceny działalności władz statutowych w okresie 2019-2022. Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Stowarzyszenia Andrzej Ziemski. Po dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi w jednomyślnym głosowaniu absolutum za okres mijającej kadencji.
Dokonano wyboru władz statutowych Stowarzyszenia na kadencję 2023-2025. W skład Zarządu weszli: Zbigniew Dymke, Jan Herman, Marta Kościelecka, Czesław Kulesza, Piotr Lewandowski, Kazimierz Treger i Andrzej Ziemski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Kłopotowski i Sylwester Szafarz. Ukonstytuowanie władz nastąpi w ciągu 2 tygodni.
Przyjęto uchwały programowe:
- w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej
- w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce
- w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych

Porozumienie Socjalistów jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny, w ostatniej kadencji zorganizowało kilkanaście konferencji merytorycznych dotyczących problematyki historycznej ruchu socjalistycznego i lewicy, problemów pokoju w oparciu o rocznicowe refleksje Planu Rapackiego. Odbywają się cykliczne promocje po wydaniu kolejnych numerów kwartalnika. Stowarzyszenie aktywnie współdziała z Komisją Historyczną PPS i organizacjami lewicy socjalistycznej, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie formuły odbywania zebrań przez ciała Statutowe Stowarzyszenia
w kadencji 2022-2025

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów wyraża zgodę na odbywanie zebrań organów statutowych Stowarzyszenia w formie zdalnej, bądź hybrydowej (mieszanej).
Uzasadnienie: Doświadczenia poprzednich kadencji, szczególnie ostatniej odbywającej się w czasach pandemii, pokazały jak trudne jest odbywanie spotkań stacjonarnych. Brak możliwości organizacji, bądź uczestnictwa w zebraniach powodował paraliż i trudności w działaniu Stowarzyszenia.  Stąd też powyżej przedstawiona decyzja członków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie 130-lecia powstania Polskiej  Partii Socjalistycznej

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów z zadowoleniem odnotowało fakt, iż 130-lecie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej zostało zauważone przez środowiska opiniotwórcze. Cieszy, że pomijana dotychczas spuścizna historyczna i polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej jest bardziej obecna niż w ostatnich latach. Przykre jest jednak, że przywracanie należytego miejsca PPS jest pracą mozolną i wymagającą wielkiej cierpliwości.
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów zwraca się do Wicepremiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie inicjatywy powołania Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego. Uważamy, że przywrócenie Polskiej Partii Socjalistycznej jej historycznego miejsca w dziejach najnowszych naszego Kraju stanowi ponadpartyjny  cel, który powinien być realizowany niezależnie od tego kto w danym okresie pełni władzę.  
Muzeum Niepodległościowego Ruchu Socjalistycznego powinno wzbogacić ofertę edukacji historycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  włączenia się Stowarzyszenia w umacnianie ruchu spółdzielczego w Polsce

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zadowoleniem wspiera inicjatywę swojego członka Jana Hermana mającą na celu stworzenie infrastruktury okołopartyjnej mającej na celu aktywizację członków oraz zachęcenie osób dotychczas niezaangażowanych politycznie do działalności społecznej.
Walne Zebranie Członków uważa, że pomysł stworzenia sieci różnych, współpracujących ze sobą spółdzielni socjalnych jest zgodna z tradycją ruchu socjalistycznego i celami Stowarzyszenia. Danie możliwości do rozwoju i zarobkowania członkom i sympatykom Porozumienia Socjalistów w sektorze ekonomii społecznej oraz umacniania ruchu spółdzielczego jest warta zaangażowania oraz wysiłku.
Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Główny do zaangażowania Stowarzyszenia w kolejne kroki mające na celu realizację przedstawionych wcześniej koncepcji.  

Uchwała
I (VII) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów
w sprawie  potencjalnych sojuszy politycznych
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zaniepokojeniem odnotowuje stagnację oraz kryzys polityczny w jakim znalazła się lewica w naszym Kraju. Od ponad półtorej dekady lewica nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości politycznej. Czteroletnia nieobecność w parlamencie, która była konsekwencją akceptacji neoliberalizmu gospodarczego oraz braku realizacji programu wyborczego niewiele nauczyła liderów formacji. Kierownictwa ugrupowań lewicowych nie były w stanie stworzyć lewicowej narracji oraz alternatywy wobec prawicowej propozycji społeczno-gospodarczej.
Walne Zgromadzenie Członków uważa, że lewica nie wykorzystała szansy na przedstawienie odważnego programu społeczno-gospodarczego, który stanowiłby alternatywę wobec dwóch prawicowych wizji (powrotu do III RP i stworzenia IV RP). Kryzys gospodarczy, klimatyczny oraz pandemia pokazały jak bardzo niewydolny jest system kapitalistyczny. Kolejne zwycięstwa niestroniących od programów socjalnych oraz od ingerowania przez państwo w gospodarkę rządów konserwatywno-narodowych pokazały, że doktrynalny neoliberalizm gospodarczy nie cieszy się poparciem obywateli naszego kraju. Lewica powinna wyciągnąć z tego lekcję.
Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia Socjalistów apeluje do środowisk lewicy o zaproponowanie odważnego programu przebudowy Kraju. Nie chcemy umierać ani za III, ani za IV RP.
Walne Zgromadzenie Członków PS apeluje do środowisk lewicy o nieuleganie podziałowi na rządzących i zjednoczoną opozycję. Jedność środowisk opozycji jest takim samym mitem jak lewicowość Zjednoczonej Prawicy. Nie czas na lewicowe abecadło, czy umizgi wobec liberałów. Czas na odważną alternatywę.

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Statystyka

Odsłon : 7198691

Temat dnia

79 rocznica wyzwolenia Warszawy

79 lat temu Armia Czerwona wraz z Wojskiem Polskim oswobodziła Warszawę z rąk wroga - hitlerowskich Niemiec. Żołnierze wkroczyli do ruin naszej stolicy. Dowódca 1 armii, generał Stanisław Popławski, 17 stycznia o godz. 14.00 złożył meldunek, że stolica Polski - Warszawa - jest wolna".

Więcej …

Na lewicy

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze w sprawie wyborów parlamentarnych 2023..

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2023 roku przypadła 105 rocznica powołania w Lublinie Rządu Ludowego z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Z tej okazji przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie spotkali się działacze polskiej lewicy. Złożono kwiaty.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 17 października 2023 roku pełne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.
Frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Więcej …
 

W dniu 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Frekwencja rekordowa w III RP wynoisła 72,9%. Z badania exit poll sondaż Ipsos, za: tvn24.pl, wynika, że to Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. wygrywa wybory 2023. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. poparcia, Trzecia Droga 13 proc., Lewica 8,60 proc., Konfederacja 6,20 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,40 proc. Według prognoz KO, Trzecia Droga i Lewica mają szansę na 248 mandaty.

 

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …