Rada Krajowa SLD

13 grudnia 2008 roku zebrała się Rada Krajowa SLD. Przyjęła specjalną uchwałę z okazji rocznicy stanu wojennego. Powołała partyjną Komisję Etyki oraz zespół samorządowy, odpowiedzialny za przygotowania do wyborów samorządowych w 2010 roku.
Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski powiedział otwierając Radę Krajową SLD, że lewica powinna zjednoczona pójść do wyborów europejskich. Wezwał do współpracy z innymi środowiskami lewicowymi, ale zastrzegł, że nie ma zgody na współpracę z „brzydzącymi się logo SLD”. Zastrzegł, że jedynym warunkiem współpracy, jaki stawia jego partia innym środowiskom lewicowym jest ideowość.
Napieralski podkreślił jednocześnie, że tylko wspólny start lewicy w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego daje szansę na sukces. Dodał też, że im więcej posłów lewicy wejdzie do PE, tym mocniejsza będzie frakcja socjalistów, która będzie mogła walczyć o polskie interesy - przypomniał, że broniła ona polskich stoczni.
Jeden z fragmentów dyskusji dotyczył problemów wizerunkowych SLD zawartych w raporcie przygotowanym przez dra Rafała Chwedoruka z UW.
 
 
 
 
UCHWAŁA RADY KRAJOWEJ SLD
w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego


27 lat temu – 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa PRL wprowadziła na obszarze całego kraju stan wojenny. Decyzja ta spowodowana była stanem wyższej konieczności, koniecznością zapobieżenia szerzącej się anarchii, groźby wojny domowej i zbrojnej interwencji z zewnątrz. Powodowany odpowiedzialnością za los państwa generał Wojciech Jaruzelski zdecydował, się jak sam przyznaje na „mniejsze zło”.

Apelujemy, aby pamięć o tym wydarzeniu służyła tworzeniu klimatu porozumienia i pojednania narodowego, niezbędnego dla rozwoju Polski w XXI wieku, a nie działania dla zemsty i odwetu.

Z tym większą dezaprobatą odnosimy się do procesu osób, które podejmowały przed 27 laty trudną decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Wyrażamy solidarność z generałem Wojciechem Jaruzelskim i z innymi osobami, którym wytoczono proces o wprowadzenie stanu wojennego.

Równocześnie czcimy pamięć i wyrażamy uznanie tym wszystkim, którzy byli prześladowani oraz doznali cierpień za to, że chcieli urzeczywistnić marzenie o demokratycznej Polsce.


Warszawa, 13 grudnia 2008 r.
 
 
 
UCHWAŁA Rady  Krajowej SLD
w sprawie sytuacji na rynku pracy

W ubiegłym miesiącu liczba bezrobotnych  wzrosła prawie o 42 tyś.. Niepokojący jest fakt, iż tak dużego wzrostu osób tracących pracę nie notowano w Polsce od ponad ośmiu lat. Analizy na kolejne miesiące  również nie są optymistyczne. W grudniu straci pracę prawie  100 tys. osób. Według wielu analityków rok 2009 może być okresem ponownego wzrostu bezrobocia do poziomu dwucyfrowego
W sytuacji kryzysu finansowego na rynkach światowych i wyraźnego spowolnienia gospodarczego, Sojusz Lewicy Demokratycznej z niepokojem obserwuje brak działań rządu PO - PSL, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskim pracownikom i możliwości rozwojowe pracodawcom. Ciągłe zapewnianie rządzących o dobrym stanie gospodarki w Polsce, nie znajduje odzwierciedlenia w realiach gospodarczych i  życiu codziennym. Zwalnianie pracowników, przymusowe ich urlopowanie, wyhamowywanie produkcji,  to tylko niektóre z symptomów trudnej sytuacji na rynku pracy. Po latach kiedy rozpędzona gospodarka tworzyła nowe  miejsca pracy, nadeszło wyraźne spowolnienie.

Zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeżeli dziś rząd nie podejmie działań osłonowych na rynku pracy, nie przedstawi skutecznych programów pomocowych, kolejne miesiące mogą być tragiczne dla wielu Polaków tracących zatrudnienie i stabilizację finansową.

Sojusz Lewicy Demokratycznej wzywa rząd do publicznej debaty na temat sytuacji na rynku pracy i do przedstawienia działań, jakie będzie podejmował  w celu uniknięcia wzrostu bezrobocia w kraju.


Warszawa, dn.13.12.2008 r.
 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Statystyka

Odsłon : 7343334

Temat dnia

Dwa światy

Dwa światy, ten sam dzień. Dwie strony tej samej politycznej monety. Kilka, kilkanaście tysięcy ludzi w Warszawie wczoraj na placu Zamkowym to na pewno nie był milion z roku 2023, ale i moment organizacji tego wydarzenia był inny.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 18 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  pod przewodnictwem prof. Marii Szyszkowskiej pt.: „Rocznica 300-lecia urodzin Immanuela Kanta, twórcy dzieła Wieczny Pokój”.

Więcej …
 

15 czerwca 2024 roku ulicami Warszawy po raz kolejny przeszła Parada Równości – największy w Polsce marsz na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Po raz kolejny wzięli w nim udział działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, a także Młodych Socjalistów PPS.

Więcej …
 

W dniu 25 maja 2024 roku minęła 10 rocznica śmierci Generała Wojciech Jaruzelskiego. Z tej okazji odbyły się uroczystości złożenia kwiatów przed grobem Generała na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa kilkudziesięciu najbliższych współpracowników i przyjaciół Generała oraz rodzina.

Więcej …
 

17 maja 2024 r. Rada Mazowiecka PPS zorganizowała Konferencję Programową pt. Założenia ideowe PPS a postęp cywilizacyjny. W konferencji uczestniczyli aktywiści PPS i OM PPS oraz liczna grupa bezpartyjnych socjalistów.

Więcej …
 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …