Na lewicy


Komisja Trójstronna

16 lutego 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej na temat wypracowania rozwiązań łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego w Polsce. Niestety nie osiągnięto porozumienia. Bardzo rozbieżne są interesy świata pracy i pracodawców. Również przedstawiciele rządu wykazują niezrozumienie wielu problemów społecznych.
Więcej…
 

Wzrasta bezrobocie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, iż stopa bezrobocia w styczniu 2009 roku wzrosła do 10,5 proc. z 9,5 proc. w grudniu 2008 roku. Liczba bezrobotnych zwiększyła się z poziomu 1473,8 tys. osób w końcu grudnia 2008 roku do 1634,0 tys. osób w końcu stycznia 2009 roku.
Więcej…
 

Powstał komitet protestacyjny zbrojeniówki

10 lutego 2009 roku powołano wspólny Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego w trakcie obrad prezydiów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność.
Więcej…
 

Rada Naczelna PPS

XL Kongres PPS odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. W maju odbędzie się konferencja programowa. PPS wejdzie w koalicję w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego – postanowiła 7 lutego 2009 roku Rada Naczelna PPS.
Więcej…
 

OPZZ a kryzys

 

W 20 lat później

5 lutego 2009 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się w przededniu 20. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu konferencja z udziałem bardzo licznej grupy uczestników obrad ze strony rządowej a także części opozycyjnej związanej głównie z b. Unią Demokratyczną.
Więcej…
 

Gen Jaruzelski wspomina

Generał Wojciech Jaruzelski udzielił w dniu 3 lutego 2009 roku wywiadu tvn24, w którym mówił o kulisach merytorycznych i personalnych przygotowań i przebiegu „Okrągłego Stołu”. 20. rocznica rozpoczęcia tego ważnego dla Polski wydarzenia przypada 4 lutego.
Więcej…
 

Związkowcy i pracodawcy o kryzysie

2 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców działających w komisji trójstronnej. Rozmawiano o skutkach kryzysu ekonomicznego dla świata pracy. Przyjęto wspólny plan działań.
Więcej…
 

Rosati na czele nowej centrolewicy

Powstanie ruchu „Porozumienie dla przyszłości” skupiającego centrolewicę, czyli m.in: SdPl, Partię Demokratyczną-demokraci.pl, Zielonych 2004 - ogłosił w Warszawie 1 lutego 2009 roku europoseł Socjaldemokracji Dariusz Rosati.
Więcej…
 

SLD wobec kryzysu

Rzecznik prasowy SLD w dniu 31 stycznia 2009 roku pozytywnie zareagował w imieniu tej partii na zaproszenie premiera do rozmów w sprawie kryzysu. Tomasz Kalita podkreślił głęboko nie satysfakcjonujące działania rządu szczególnie w świetle masowych zwolnień i utraty miejsc pracy Polaków.
Więcej…
 

Rada Naukowa PPS

30 stycznia 2009 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PPS, podczas którego dyskutowano na temat kierunków działania i założeń programowych partii oraz jej dalszego rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli aktywiści i członkowie PPS oraz osoby bezpartyjne.
Więcej…
 

W klubie Dyskusyjnym PS

W klubie Dyskusyjnym „Przeglądu Socjalistycznego” odbyło się 29 stycznia 2009 roku spotkanie na temat „Lewica przed wyborami do Parlamentu Europejskiego”. Zagajenia do dyskusji wygłosili goście z Niemiec prof. Michael Krätke  i dr Jörn Schtrümph reprezentujący zaplecze naukowe niemieckiej partii Die Linke.
Więcej…
 

R. Luksemburg a demokracja

Komitet Obrony Lewicowych Tradycji był w dniu 29 stycznia 2009 roku organizatorem seminarium „Róża Luksemburg a demokracja”. Seminarium odbyło się m.in. z okazji przypadającej 15 stycznia 90 rocznicy śmierci tej wielkiej postaci lewicy.
Więcej…
 

Malarstwo i instalacje Mulaka

W dniu 28 stycznia 2009 roku w siedzibie Fundacji im. R. Luksemburg w Warszawie odbył się wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Janusza Mulaka połączony z pokazem instalacji video pt.: „Warszawa Centralna – Peron nr 1”.
Więcej…
 

Łódzkie Porozumienie Lewicy

27 stycznia 2009 roku przedstawiciele Unii Pracy oraz Polskiej Lewicy w mieście Łodzi podpisali porozumienie w sprawie współpracy politycznej, które powinno pozytywnie skutkować podczas najbliższych wyborów. Sygnatariusze porozumienia zapraszają inne ugrupowania lewicy.
Więcej…
 

Okopy historii

27 stycznia 2009 roku odbyła się w Warszawie z inicjatywy Fundacji im. Róży Luksemburg dyskusja panelowa pt.:„Okopy historii” na temat polityki historycznej i jej skutków w życiu społecznym z udziałem gości z Estonii. Patronat medialny objął „Przegląd Socjalistyczny”.
Więcej…
 


Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Statystyka

Odsłon : 7312292

Temat dnia

Sprawa CPK

Nowy rząd nigdy nie był przy tym w stanie jasno, prosto i komunikacyjnie skutecznie wyjaśnić opinii publicznej co jest nie tak z planem CPK albo czemu założony przez poprzednią ekipę czas oddania inwestycji jest nierealny.

Więcej …

Na lewicy

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 maja 2024 roku, odbyły się na Placu Grzybowskim w Warszawie centralne uroczystości Święta Pracy zorganizowane przez Polską Partię Socjalistyczną. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ugrupowań lewicowych: PPS, Nowej Lewicy, Unii Pracy oraz OPZZ, a także Młodych Socjalistów, Porozumienia Socjalistów i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego. Uczestniczyli przedstawiciele branżowych związków zawodowych i licznie mieszkańcy Warszawy.

Więcej …
 

W Nałęczowie w dniach 24-26 kwietnia 2024 roku odbyła się pod patronatem naukowym  Profesor Marii Szyszkowskiej interdyscyplinarna i międzyśrodowiskowa konferencja naukowa „Odmiany wspólnot oraz ich znaczenie z punktu widzenia jednostki i państwa”.  Patronat nad konferencją objęły: Wszechnica Polska w Warszawie, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich.

Więcej …
 

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …