Rachunek „sumienia” Premiera Mateusza Morawieckiego z okazji 4-lecia jego rządów

Drukuj PDF

Zdzisław Grygiel

Minęło 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, w tym prawie 4 lata kierowania Rządem przez Mateusza Morawieckiego, dlatego uznaliśmy, że to najwyższa pora na rachunek sumienia Premiera i uświadomienie popełnionych przez siebie grzechów. Ewentualne kolejne 2 lata swoich rządów mógłby wykorzystać na naprawę negatywnych ich skutków dla rodaków i dokonanie zadośćuczynienia. Okazuje się, że nasz „zapracowany” Premier Mateusz Morawiecki nie ma na to czasu, dlatego parafrazując słowa Prezydenta Andrzeja Dudę postanowiliśmy Premiera  „wyręczyć”.
Oto główne grzechy popełnione  przez Mateusza Morawieckiego, w trakcie tych 6 lat obecności w rządzie Zjednoczonej Prawicy i w Sejmie:
1. Jako poseł Zjednoczonej Prawicy, a dokładniej Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z kolegami posłami uczestniczyłem w niezgodnym z Konstytucją reformowaniu Wymiaru Sprawiedliwości.
2. Będąc Premierem godziłem się by przygotowywane przez moich ministrów inicjatywy legislacyjne „podrzucać” do Sejmu jako inicjatywy poselskie w celu wyłączenia ich z procedury legislacyjnej, w której koniecznością jest uzyskanie opinii  zainteresowanych stron.
3. Jako poseł głosowałem za utworzeniem Izby Dyscyplinarnej, chociaż jako osoba wykształcona wiedziałem, że Konstytucja w czasie pokoju takowej nie przewiduje.
4. Niekonstytucyjnymi reformami Wymiaru Sprawiedliwości wprowadzonymi przez mój Rząd doprowadziłem do konfliktów z Unią Europejską a w konsekwencji do nałożonych przez nią kar finansowych.
5. Reformy dotyczące Wymiaru Sprawiedliwości wprowadzone prze mój rząd doprowadziły do upolitycznienia Prokuratury, co obecnie skutkuje bezkarnością wielu aferzystów Zjednoczonej Prawicy, w tym Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz do ignorowania zgłaszanych przez NIK przestępstw popełnianych przez moich ministrów.
6. Jako poseł głosowałem za anulowaniem wyboru prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7. Jako poseł RP jestem współodpowiedzialny za nieodpowiedzialny wybór do Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów.
8. Niestety uczestniczyłem w nieodpowiedzialnym wyborze Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza (prokuratora stanu wojennego) na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.  
9. Wbrew obowiązującemu prawu organizowałem wybory prezydenckie. Parafrazując Prezydenta Andrzeja Dudę – „wyręczyłem” Państwową Komisję Wyborczą.
10. Mój brak wyobraźni sprawił, że organizowane przeze mnie i moich kolegów Wybory Prezydenckie się nie odbyły, a Skarb Państwa utracił ponad 70mln zł.
11. Zaniedbując swoje obowiązku Szefa Rządu, w czasie pandemii zaangażowałem się bezpośrednio z kampanię Andrzeja Dudy.
12. Mój udział w kampanii Andrzeja Dudy był niestety etycznie naganny, ratowałem zagrożoną jego reelekcję.
13. Środki Państwa (nie partyjne) wbrew prawu poprzez „tekturowe czeki” i turne po Polsce angażowałem w kampanię Andrzeja Dudy.
14. Angażując się w kampanię Andrzeja Dudy i wykorzystując w niej wspomniane środki publiczne pozbawiłem te wybory uczciwych zasad (równych szans kandydatów).
15. W trakcie kampanii prezydenckiej zdarzało mi się kłamać, za co musiałem przepraszać, bo tak zawyrokował Sąd.
16. Wbrew posiadanej wiedzy, w trakcie kampanii Prezydenckiej na wiecach wyborczych wmawiałem rodakom, że nie muszą bać się pandemii.
17. W kwestii pandemii nie miałem i nie mam wypracowanej strategi walki z nią, przez co moje działania są przypadkowe i spóźnione, czego skutkiem była nadmierna ilość zgonów rodaków, jedna z najwyższych w Europie.
18. Obawiając się lobby antyszczepionkowego nie podejmuję obostrzeń w IV fali pandemii.
19. Z powodu tych obaw nie przygotowałem z odpowiednim wyprzedzeniem nie-zbędnych aktów prawnych umożliwiających wdrażanie działań ograniczających pandemię.
20. Brakiem tych przepisów uniemożliwiłem pracodawcom sprawdzenie szczepień pracowników i odpowiednią organizację pracy z wykorzystaniem tej wiedzy.
21. Pozbawiłem restauratorów, hotelarzy, właścicieli siłowni itp. możliwości organizowania ich pracy pozwalającej minimalizować zagrożenia covidowe poprzez np. wykorzystanie certyfikatów szczepionkowych.
22. Dla przedszkoli i szkół nie przygotowałem rozwiązań, które umożliwiałyby testo-wanie dzieci i młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli.
23. Dyrekcje szkół pozbawiłem możliwości monitorowania szczepień dzieci, tak by maksymalnie ograniczać zdalne nauczania zaszczepionych uczniów.
24. Moje zaniedbania przed IV falą pandemii wpłynęły na jej niepotrzebny szybki rozwój.
25. Wspólnie z Ministrem Zdrowia przyjąłem błędne założenie, że będziemy się przyglądać rozwojowi pandemii i tworzyć jak najwięcej łóżek covidowych (bufory łóżkowe), często kosztem łóżek przeznaczonych dla niecovidowych chorych przewlekle, stwarzając zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
26. Mój brak strategii walki z IV falą pandemii, co jest moim zaniedbaniem i błędem  sprawiają, że znowu tworzą się kolejki karetek z pacjentami głównie cowidowymi przed izbami przyjęć.
27. Zaniedbanie mojego Rządu poprzez brak stosownych przepisów dotyczących wykorzystywania certyfikatów szczepionkowych w codziennym funkcjonowaniu obywateli,  wpłynął na zmniejszenie zainteresowania  rodaków szczepieniami.
28. Moja strategia strachu przed antyszczepionkowcami powoduje również i teraz w trakcie IV fali pandemii nadmierne zgony wśród moich rodaków.
29. W moich działaniach, nie tylko dotyczących walki z pandemią, często wygrywa piar co zresztą ujawniły maile Michała Dworczyka, których prawdziwość często potwierdzała moje ówczesne decyzje.
30. Nie odnoszę się do maili Michała Dworczyka, bo ujawniają one perfidną a czasem wręcz bezczelną „kuchnię” rządzenia  mojego gabinetu.
31. Musieliśmy przerobić wyciekające maile Michała Dworczyka na pisane cyrylicą, by nie były one dla mojego Rządu zbyt dużym obciążeniem.
32. Niestety wbrew moim nadziejom prawdziwość wielu maili Dworczyka coraz częściej potwierdzają niezależni dziennikarze prezentując ich zgodność z wieloma moimi  ówczesnymi decyzjami.
33. W porozumieniu z Prezydentem Andrzejem Dudą a zwłaszcza Wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim zaproponowałem przepisy antyimigracyjne niezgodne z konwencjami międzynarodowymi, które uchwalili w Sejmie posłowie Zjednoczonej Prawicy.
34. Eliminując dziennikarzy z terenów przygranicznych dałem fory propagandzie Aleksandra Łukaszenki.
35. Rezygnując z umiędzynarodowienia konfliktu na granicy z Białorusią i z obserwatorów międzynarodowych, konflikt ten rozgrywam zgodnie z interesem mojej  partii i jej Prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
36. Nieodpowiedzialnym zachowaniem ze strony mojego Rządu była wyrażona w ostatniej chwili zgoda na państwowy status Marszu Niepodległości Narodowców i ewakuowanie się wraz z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim do Krakowa.
37. Moja zgoda na upaństwowienie Marszu Niepodległości organizowanego przez Narodowców sprawiła, że ważne wydarzenie obchodów święta odzyskania niepodległości odbyło się zarówno pod flagami biało-czerwonymi jak i flagami narodowców z symbolami falangi  i krzyżami celtyckimi.
38. Decyzją swoją nadającą status państwowy Marszowi Niepodległości Narodowców podniosłem również do rangi państwowej niemądre wystąpienia Roberta Winnickiego i Roberta Bąkiewicza, kompromitujące moją Ojczyznę na forum międzynarodowym.
39. Moja decyzja pozwalająca Narodowcom obejść obowiązujące prawo, pozbawiła część moich rodaków prawa do świętowania rocznicy odzyskania niepodległości  przez Polskę, chociaż ich manifestacja została zgłoszona zgodnie z prawem.
40. Stworzyłem mechanizmy wykluczające transparentność finansów publicznych i możliwość ich kontroli poprzez stworzenie różnych funduszy umożliwiających wydatkowanie (wyprowadzanie) pieniędzy poza budżetem.
41. Jest jeden trybunał a raczej jeden trybun przed którym odpowiadam, dlatego moje wystąpienia niezależnie od miejsca ich wygłaszania miały zadowolić właśnie jego.
42. Decydując się na udział w rządzie postanowiłem ukryć swój majątek i przepisałem go na żonę, by jego wielkość nie raziła suwerena, a nie w pełni transparentne transakcje (zakup ziemi pod Wrocławiem od diecezji Wrocławskiej) nie  były dla mnie zbytnim obciążeniem.
Przedstawiony rachunek sumienia powinien uświadamia Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że wbrew jego patriotycznym deklaracjom i historycznym „zasługom” dla kraju, niestety obecnie w ODRODZONEJ OJCZYŹNIE w swoich działaniach interes Zjednoczonej Prawicy (Prawa i Sprawiedliwości) przysłaniał mu interes POLSKI.  

Panie Premierze!
Najwyższa pora na żal za grzech i naprawę wyrządzonych szkód (zadośćuczynienie).      

Zdzisław Grygiel - Unia Pracy w Opolu
Facebook 18.11.2021


 

Wydanie bieżące

Recenzje

Sylwester Szafarz, dyplomata, pisarz, publicysta polityczny i wybitny specjalista historii i rozwoju Chin, przygotował do druku kolejną książkę: „Pandemia neoliberalnej globalizacji”.

Więcej …
 

To nie jest książka, nad którą przechodzi się, jak nad większością innych. To skarb. To pyszne świadectwo czasu. Dwa niesłychanie ważne elementy przyciągnęły mnie do niej i nie pozwoliły mi od niej się oderwać: to, jak bliska jest mi Polska Ludowa, i to jak ogromne znaczenie ma dla mnie literatura biograficzna, w tym autobiografistyka.

Więcej …
 

Jest już na polskim rynku wydawniczym książka o bardzo podobnym tytule: Rzeczpospolita III i pół Sylwii Milan, [Lublin] 2009: zbiór wywiadów z 50 osobami, wydanych na 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i przedrukowanych z londyńskiego tygodnika „Cooltura”, zbieżność tytułów jest chyba jednak przypadkowa, choć do książki Milan nieprzypadkowo jeszcze powrócę.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Statystyka

Odsłon : 6039138

Temat dnia

Trzaskowski w USA

Czytałem wczoraj, przedwczoraj tu i ówdzie, szczególnie na gazeta.pl o planowanym „wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego przed Kongresem USA”.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Socjalizm warunkiem pokoju światowego”. Organizatorami były  następujące instytucje: Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Porozumienie Socjalistów, Pacyfistyczne Stowarzyszenie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Patronat naukowy sprawowała prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Więcej …
 

Tradycyjnie, już od 2004 roku, w dniu 13 listopada 2021 roku odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie uroczystość  złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z udziałem PPS w roku 1904.

Więcej …
 

W dniu 11 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Marsz Antyfaszystowski z okazji Dnia Niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej z całego kraju. Szli we wspólnym Bloku PPS. Inicjatywę tej demonstracji nadawali głównie przedstawiciele Organizacji Młodzieżowej PPS - Czerwona Młodzież.

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2021 roku przedstawiciele warszawskiej organizacji PPS, z okazji 103 rocznicy powołania Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim, złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem tego wielkiego socjalisty i demokraty.

Więcej …
 

 

W dniu 27 października 2021 roku, w 77. rocznicę bohaterskiej śmierci Konstantego „Kostka” Jagiełły w Łękach-Zasolu Stowarzyszenie „Pokolenia” zorganizowało uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Więcej …
 

W dniu 12 października 2021 roku w rocznicę bitwy pod Lenino, w wielu miejscach w kraju pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele ugrupowań lewicowych złożyli kwiaty, upamiętniając rozpoczęcie szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim II wojny światowej.

Więcej …
 

W dniu 10 października 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PPS. Przyjęto uchwałę w sprawie terminu XLIV Kongresu, który odbyć się ma w Warszawie 19 marca 2022 roku.

Więcej …
 

W dniu 9 października 2021 roku w Warszawie dokonano zakończenia procesu likwidacji SLD i Wiosny i powołano partię Nowa Lewica.

Więcej …
 

W dniu 2 października 2021 roku w Warszawie Konferencja „Relacje Polska-Białoruś – co dalej?” zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska-Białoruś przy współudziale redakcji: „Myśl Polska", „Polityka Polska” i  „Przegląd Socjalistyczny”.

Więcej …
 

W związku ze zwycięstwem wyborczym Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w wyborach do Bundestagu przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny skierował w dniu 28 września 2021 roku list gratulacyjny na ręce przewodniczącego SPD.

Więcej …
 

18 września 2021 roku w Warszawie  odbyło się spotkanie Polskiego Ruchu Lewicowego (PRL) w organizacji!  Podstawą dyskusji, stał się referat o celach i zadaniach partii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej zaprezentowany przez Koordynatora Krajowego kol. Zbigniewa Sowę.

Więcej …
 

12 września 2021 roku w Ewinie odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą słynnej bitwy partyzanckiej z Niemcami podczas II wojny światowej. W bitwie stoczonej w dniach 12-13  września 1944 roku brały udział.  oddziały partyzanckie 3. Brygadę Armii Ludowej im. Józefa Bema, wspierane przez oddział Batalionów Chłopskich i skoczków z Polskiego Sztabu Partyzanckiego.

Więcej …