Europa Środkowa jako podmiot globalny

Drukuj PDF

Jan Herman
Felieton - Moja Polska

Kilkanaście co najmniej lat temu utworzyłem pojęcie PWEC, czyli Potential World Economic Center, wprowadziłem to pojęcie obok innego: WEC. Traktowałem oba pojęcia jako ekonomiczne, mierzące moce gospodarcze jako oddziaływania na sprawy handlowe, inwestycyjne i polityczne. To realnych (WEC) zaliczałem wtedy: Europę (i jej potencjał techniczno-innowacyjny), Amerykę (z jej kulturą łupiesko-rwaczą), Chiny (z ich nadzwyczajną zdolnością akumulacyjną), Indie (z ich skłonnościami adaptacyjno-dostosowawczymi), Japonię (z jej chłonnością naśladowniczą). Listę potęg realnych (WEC) uzupełniłem Potencjalnymi ośrodkami mocy gospodarczych: Arabię, Afrykę-Interior, Indonezję, Indochiny, Australię-Nową Zelandię, Arabię (z Maghrebem), Latinum (południowoamerykańskie), natomiast już wtedy dostrzegałem osobliwość w postaci „samo-wycofania” Rosji, której starania w kierunku BRIC z kiełkującym BRICS) odebrałem jako melodię przyszłości, bo wróżyłem rozpad ZSRR. Można to sprawdzić w moich publikacjach.
Wtedy też napomykałem o Europie Środkowej, i pozostaję w tej „formule napomykania” w związku z przemożnym „oswojeniem Europy Środkowej”. W moim przekonaniu na poziomie aksjologicznym oswojenie polega na lokowaniu bardzo wysoko w rodzimej hierarchii wartości walorów obcych (oswajających), a na poziomie gospodarczym – gotowość do wyprzedaży walorów własnych nawet za bezcen, byle pozyskać (nawet przepłacając) dobra obce.
Otóż oswojenie Europy Środkowej oznacza rozpostarcie „po równo” zaangażowania Europy Środkowej w sprawy generowane przez Unię Europejską i w sprawy inicjowane przez Amerykę, co w praktyce oznacza poszukiwanie (otwartość na) argumentów aksjologicznych praktycznych dla kondycji gospodarczej. Tu warto zauważyć sprawczą rolę pozaekonomicznych przesłanek bliskowschodnich, czyli pasmo religii od egipskich i żydowskich po chrześcijańskie.

* * *

Dygresyjnie, ale konsekwentnie zauważałem coś, co ostatnio nazywam rozbudową (w Europie Środkowej) Neo-Syjonu. Otóż Chiny z wykorzystaniem rosyjskiej koncepcji BRICS konstruują gmach Yídài yílù (Nowego Szlaku Jedwabnego), czyli wielo-nici dróg, kolei, światłowodów, energetyki, rurociągów, dla których węzłami są osobliwe „karawanseraje” (ośrodki postępu) wielkości Rzeszowa. Natomiast Ameryka zaniepokojona globalnym potężnieniem Chin robi wszystko, by postawić temu Yídài yílù tamę w postaci Neo-Syjonu w przestrzeni pamiętającej chasydyzm, czyli południowy wchód Rzeczpospoliteji aż po ukraińskie Dzikie Pola. Koncepcji tej wyraźnie sprzyjają prezydenci Polski i Ukrainy, a „najeźdźca” rosyjski wykazał się przenikliwością rodem z początków BRICS, uzasadnioną „troską o skłonności nazistowskie Ukrainy” połączone z rodzimą ukraińską niemocą gospodarczą.
Nie sposób nie zauważyć zajadłości amerykańskiej w sprawie rosyjskiej, tak jakby chodziło o nowy podział globalny, odcięcie rosyjskiego Heartlandu od świata dyplomacji. Niejako „kątem oka” zauważam też „przymrużonone spojrzenie” niemieckie, co oznaczałoby sprzyjanie chińskiemu Yídài yílù przeciw bezczelnemu rwactwu ogniw kontrolowanych przez USA (Bank Światowy, WTO, Europa Rzymska), a dostrzegam też tu chytrą przezorność brytyjskiej Korony w postaci Brexitu.

* * *

Materia środkowoeuropejska jest biegunowo obca materii Syjonu, tym bardziej w odsłonie Neo. Nadwiślańsko-Przydoniecki Sojusz prezydentów Dudy i Żełenskiego jako amerykańską „podpowiedź” USA wycelowaną w Heartland, docelowo w Yídài yílù (patrz: amerykańskie „obawy arktyczne”) odbieram jako otwartą wojnę światową przeciw Yídài yílù. Finałem rozgrywki „ma być” wygryzienie Rosji z kolektywu Wielkich Mocarstw, na czym „mają stracić” Chiny i podmiotowość traktatowo-rzymskiej Europy. Dlatego języczkiem u wagi jest tu BRICS.
Zabrzmi to niepoważnie, ale domyślam się, że abdykacja Benedykta i niemal gotowa abdykacja Franciszka zapowiada katastrofę koncepcji zawartych jeszcze w encyklikach Karola Wojtyły. Ich „nową redakcją” są „polsko-socjalistyczne pomysły” na Dochód Minimalny, najwyraźniej nie w smak Neo-Syjonowi.
Tu więc zawęźla się przyszła (niebawem) wojna środkowoeuropejska mająca już w przededniu wymiar globalny. Kto wytrwa napięcie…?

Jan Herman

 

Wydanie bieżące

Recenzje

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

Przestudiowałem nową książkę Grzegorza Kołodki pod trochę pretensjonalnym tytułem „Wojna i pokój”. Cel książki jest wyraźnie określony następującą deklaracją: „przyszłość traktuje się w dwóch kategoriach – nieuniknionej i możliwej. Obecnie tego, co się na pewno stanie, jest dużo mniej niż tego, co stać się może.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyka

Odsłon : 7075431

Temat dnia

Migracje...

legalne i nielegalne są nieuchronne. Wymusza je zmiana klimatu wzmacniana przez działania północy, a nie południa planety. Część naszego świata nie będzie nadawała się do życia ludzi. W dalekiej historii wiele wędrówek ludów było spowodowane zmianami klimatu. Badanie zjawisk przyrodniczych często wyjaśnia zdarzenia historyczne.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze w sprawie wyborów parlamentarnych 2023..

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2023 roku przypadła 105 rocznica powołania w Lublinie Rządu Ludowego z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Z tej okazji przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie spotkali się działacze polskiej lewicy. Złożono kwiaty.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 17 października 2023 roku pełne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.
Frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Więcej …
 

W dniu 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Frekwencja rekordowa w III RP wynoisła 72,9%. Z badania exit poll sondaż Ipsos, za: tvn24.pl, wynika, że to Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. wygrywa wybory 2023. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. poparcia, Trzecia Droga 13 proc., Lewica 8,60 proc., Konfederacja 6,20 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,40 proc. Według prognoz KO, Trzecia Droga i Lewica mają szansę na 248 mandaty.

 

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 8 września 2023 roku odbyła się w Warszawie promocja nowego numeru 1-2/2023 „Przeglądu Socjalistycznego”, który ukazał się na początku miesiąca.

Więcej …
 

W dniu 1 września 2023 roku minęła 31 rocznica tragicznej śmierci Piotra Jaroszewicza, byłego premiera i jego Małżonki Alicji. Obydwoje zostali zamordowani w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

Więcej …
 

W dniu 29 lipca 2023 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 22. rocznicę śmierci byłego I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

Więcej …
 

Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej aktywnie uczestniczyli w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W dniu 29 lipca 2023 roku w Warszawie pierwsze wieńce złożono przed Pomnikiem Żołnierzy Żywiciela oraz tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy IV Batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy jako pierwsi stanęli do walki z hitlerowskim okupantem.

Więcej …