Wojna o publiczne media - fakty

Tak poświątecznie podsumowując, jeśli jeszcze ktoś nie rozumie działania władzy w sprawie mediów publicznych i soczyście krytykuje zaistniałe sytuacje, bo wiedza bądź pamięć w tym przypadku szwankują:
"Dla wyjaśnienia - nocą, 30 grudnia 2015 PiS swoją większością przegłosował nowelę ustawy o radiofonii i telewizji, która naruszała niezależność mediów publicznych. Następnego dnia odeszli wszyscy prezesi, dyrektorzy kluczowych działów Telewizji Polskiej TVP1, TVP2, TAI, TVP Kultura. Po Nowym Roku PiS natychmiast opublikował ustawę w Dzienniku Ustaw bez vacatio legis i 8 stycznia Jacek Kurski wszedł do gabinetu prezesa TVP, wypraszając wybranego kilka miesięcy wcześniej przez radę nadzorczą w trzyetapowym konkursie Janusza Daszczyńskiego. PiS zmienił artykuły 27 i 28 ustawy o radiofonii i telewizji i zarządy radia i telewizji miał powoływać minister skarbu – dotychczas robiła to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek rady nadzorczej. KRRiT odebrano też prawo powoływania rad nadzorczych i stała się bytem martwym, zapisanym przecież w art 213 Konstytucji RP. Pisowska zmiana ustawy naruszyła więc ten artykuł ustawy zasadniczej, a jednocześnie skasowała władze wszystkich 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji, obsadzając je swoimi ludźmi. W tej błyskawicznej demolce, nie mającej nic wspólnego z finezją i gwałcącej polskie normy prawne, chodziło również o odebranie mającym umocowanie konstytucyjne, nieodwoływalnym członkom KRRiT prawa decydowania o strukturze mediów publicznych.
Kilka miesięcy później PiS uchwaliło tzw dużą ustawę medialną, powołując kadłubkowe nowe ciało, regulujące publiczny segment mediów – Radę Mediów Narodowych, z pięcioma członkami wybieranymi przez Sejm, Senat z ich większością i przez prezydenta Dudę. Było to troje posłów PiS, jeden od Kukiza i Juliusz Braun jako bezsilny obserwator. Rada przejęła obowiązki KRRiT, dbając o partyjny interes w składach zarządów, a także o wybór rad nadzorczych, rekomendowanych przez resort Glińskiego, który przejął ten obowiązek po Ministerstwie Finansów – wiadomo, finanse i słuszność ideologiczna nie zawsze idą w parze.
Ustawa powoływała też Fundusz Mediów Narodowych, który miał być przepompownią pieniędzy z obsadzonych partyjniakami spółek skarbu państwa. Po wygaśnięciu kadencji KRRiT, nowi jej członkowie wybrani przez poprzedni Sejm, Senat i Dudę nie byli zainteresowani upominaniem się o prawa odebrane tej instytucji.
W roku 2016 ustawą medialną zajął się jednak Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 13 grudnia 2016 r., który zapadł z wniosku złożonego przez RPO i grupę posłów, Trybunał uznał wtedy niekonstytucyjność przepisów wyłączających KRRiT z powoływania władz spółek TVP i PR, które dały PiS pretekst do zwolnienia wszystkich zarządów i czystkę w mediach publicznych. Wyrok do dziś obowiązuje, czyli władze spółek powołanych w nielegalnej procedurze nie mają umocowania prawnego, jednak wyrok nigdy nie został wykonany.
Trzy lata temu upomniał się o niego Adam Bodnar. W tym samym roku powstał senacki projekt ustawy przypominającej wyrok Trybunału Konstytucyjnego i przywracającej konstytucyjne kompetencje KRRiT. W grudniu 2020 został przegłosowany – za projektem ustawy o likwidacji Rady Mediów Narodowych głosowało 49 senatorów, 48 z obozu władzy było przeciw. Senacka propozycja trafiła do Sejmu i tam czekała ją zamrażarka Elżbiety Witek, utrwalającej to bezprawie, w której przeczekała trzy lata do niesławnego końca prawicowej koalicji.
Kiedy dziś przedstawiciele ancien régime i jego utrzymankowie mówią o wolności mediów i ataku na niezależność TVP, chodzi wyłącznie o jak najdłuższe kontrolowanie zakłamanego przekazu TVP i Polskiego Radia. Doskonale wiedzą, że od 2015 roku uczestniczą w zakrojonym na dużą skalę działaniu przestępczym i starają się uniknąć osobistej odpowiedzialności.
Niepoważne jest też ostatnie „wezwanie” skierowane do Bartłomieja Sienkiewicza przez kilku członków Trybunału Julii Przyłębskiej, które jest nie tylko wadliwe ze względu na skład, w którym uczestniczył dubler powołany nielegalnie na miejsca wybranych zgodnie z prawem sędziów, ale także nie jest prawnie skuteczne. Zwraca na to uwagę prof. Katarzyna Bilewska, pisząc „Według KPC, które się tu stosuje odpowiednio, sąd może skierować nakazy i zakazy w trybie zabezpieczenia tylko wobec stron postępowania, a według wniosku uczestnikami tego postępowania są tylko Sejm i Prokurator Generalny - nie Skarb Państwa i nie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nie wiem, jak na to patrzą inni dziennikarze i zwykli widzowie i słuchacze, ale ja oczekuję po prostu szybkiego rozwiązania przeszkody, jaką są osoby, które od 8 lat pobierały honoraria za okłamywanie milionów ludzi. Mało tego, oczekuję, że od tych osób zasądzony zostanie zwrot uposażeń, pobieranych bezprawnie, co robili z pełną świadomością uczestniczenia w nielegalnych działaniach o dużej szkodliwości społecznej. To się nam po prostu należy."

Za Marek J. Zalewski Facebook - 28.12.2023

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Statystyka

Odsłon : 7193010

Temat dnia

79 rocznica wyzwolenia Warszawy

79 lat temu Armia Czerwona wraz z Wojskiem Polskim oswobodziła Warszawę z rąk wroga - hitlerowskich Niemiec. Żołnierze wkroczyli do ruin naszej stolicy. Dowódca 1 armii, generał Stanisław Popławski, 17 stycznia o godz. 14.00 złożył meldunek, że stolica Polski - Warszawa - jest wolna".

Więcej …

Na lewicy

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …
 

W dniu 9 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze w sprawie wyborów parlamentarnych 2023..

Więcej …
 

W dniu 7 listopada 2023 roku przypadła 105 rocznica powołania w Lublinie Rządu Ludowego z premierem Ignacym Daszyńskim na czele. Z tej okazji przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie spotkali się działacze polskiej lewicy. Złożono kwiaty.

Więcej …
 

Państwowa Komisja Wyborcza podała w dniu 17 października 2023 roku pełne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października.
Frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Więcej …
 

W dniu 15 października 2023 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Frekwencja rekordowa w III RP wynoisła 72,9%. Z badania exit poll sondaż Ipsos, za: tvn24.pl, wynika, że to Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. wygrywa wybory 2023. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. poparcia, Trzecia Droga 13 proc., Lewica 8,60 proc., Konfederacja 6,20 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,40 proc. Według prognoz KO, Trzecia Droga i Lewica mają szansę na 248 mandaty.

 

W dniu 10 września  2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 79 Rocznicy Bitwy Partyzantów III Brygady Armii Ludowej im. gen. Józefa Bema z okupantem niemieckim. W zwycięskiej bitwie pod Ewiną brały udział Socjalistyczne Odziały Bojowe oraz Odziały Wojskowe Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …