Do kierownictw organizacji lewicowych

Drukuj PDF

Władysław Bujwid

Polska Lewica powstała w dążeniu do niepodległości i sprawiedliwości społecznej.
Po przeżyciu skutków przemian w 1989 roku, 40% wyborców, zawiedzionych efektami przemian, oddało swoje głosy na SLD, w nadziei, że wprowadzi socjalizm bez wypaczeń i przywróci godność Wyzwolicielom Polski oraz prawa i godność pracownikom – Budowniczym i Twórcom Polski powojennej.
Niestety, Lewica nie przedstawiła zamiaru i wizji, jak tego dokonać. Zaakceptowała kapitalizm i związane z nim plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie, dyskryminację, nędzę i bezdomność. Ograniczała się do działań pro socjalnych i obyczajowych oraz antyklerykalnych. W efekcie nie weszła do parlamentu, pomimo, że wprowadziła Polskę do NATO i Unii Europejskiej oraz utworzyła Konstytucję.

Po zorganizowaniu wspólnego działania organizacji lewicowych w 2019 roku, Lewica dostała od wyborców drugą szansę, może ostatnią, w nadziei na Nowe Otwarcie, eliminowanie plag społecznych, powrót do demokracji i reprezentowania interesów ludzi pracy, nie mających swojej reprezentacji we władzach.
Lewica w czasie kampanii prezydenckiej niewiele różniła się od partii nielewicowych. Zaledwie ok. 2 % wyborców dostrzegło i poparło te różnice. Jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to komu będzie potrzebna? Może znowu nie wejść do parlamentu.
Społeczeństwo oczekuje od Lewicy Nowego Otwarcia. Oczekuje dążenia Lewicy do przemiany niesprawiedliwego, autorytarnego kapitalizmu, na sprawiedliwy, demokratyczny socjalizm, a w tym: demokratyczną władzę i społeczną gospodarkę rynkową, zgodnie z Art. 20 Konstytucji oraz planowanie działań demokratycznie zarządzanych organizacji państwowych i samorządowych, które zapewnią godne życie wszystkim obywatelom polskim i coraz lepsze zaspokajanie ich powszechnych potrzeb, a w tym:
1. Wolność od wszelkich dyskryminacji, wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.
2. Sprawiedliwy, powszechny dostęp do: godnej i bezpiecznej pracy, mieszkania, nauki, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości, kultury i wypoczynku oraz świadczeń społecznych dla ludzi niezdolnych do pracy.
W dniu 2016-11-23 skierowałem do powołanej na II Kongresie Lewicy, Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, list  na temat: III Kongres Polskiej Lewicy – Nowe Otwarcie Lewicy. Jest on  nadal aktualny. W liście tym zachęcam Radę Dialogu I Porozumienia Lewicy do zorganizowania III Kongresu Polskiej Lewicy, na którym Kongres uchwali wspólną politykę oraz formy współpracy organizacji lewicowych na wszystkich szczeblach, poprzedzonego debatą przedkongresową, w celu wstępnego uzgodnienia Uchwał Kongresu.

Projekt uchwał Kongresu przedstawiony jest w opracowaniu zatytułowanym: Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego. Jest ono oparte o polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz zawiera projekty i uzasadnienia:
1. Uchwał Kongresu Polskiej Lewicy, inicjujących Nowe Otwarcie Lewicy.
2. Polskiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, zgodnej z Art. 20 Konstytucji.
3. Planowania działań organizacji państwowych i samorządowych.
4. Sposobów ich wprowadzania i wykorzystania w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych.
Opracowanie to przesłałem w dniu 26 maja 2016 r. do kierownictw znanych mi krajowych i terenowych organizacji lewicowych oraz naukowych, związanych z polityką i do działaczy lewicowych. Dostępne jest również od 2016 r. na stronie internetowej Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, w zakładce: Co piszą inni. Adres internetowy tego opracowania: http://klubwmpg.pomorskie.pl/dokumenty/bujwidds.pdf
Opracowanie jest syntezą moich propozycji.
Moim ostatnim zawodem przed emeryturą były wykłady, konsultacje i audyty oraz kierowanie szkoleniami dla najwyższego kierownictwa różnych organizacji, w zakresie systemów zarządzania jakością, według norm międzynarodowych rodziny ISO 9000.
Po przejściu na emeryturę, postanowiłem działać jako wolontariusz, nieproszony wykładowca i konsultant kierownictw i działaczy organizacji lewicowych, pracowniczych i naukowych, w zakresie doskonalenia systemu społeczno gospodarczego, w kierunku coraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych. Formą tego działania była głównie korespondencja, niestety jednostronna. Nie otrzymywałem odpowiedzi od kierownictw i nie znalazłem informacji o wykorzystaniu moich propozycji, z wyjątkiem jednej: wspólnego działania lewicowych organizacji.
Informację o moich kwalifikacjach, upoważniających mnie do formułowania propozycji, przesyłam w załączeniu. Tytuł: Moje wykłady i konsultacje dla Lewicy.
Od 2005 r. wysłałem ponad 200 listów do Kierownictw organizacji lewicowych, na tematy związane z udoskonalaniem działania Lewicy, na które nie otrzymałem odpowiedzi z wyjątkiem 2 Powiatowych Rad SLD i niektórych działaczy. Kilka moich listów opublikowała Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, a Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku udostępnił na swoim portalu wyżej wspomniane opracowanie, a następnie „Plan działania lewicy po wyborach 2019” a 2020-01-25 dodał „List otwarty do Lewicy i Nauki ...".
Kierownictwo Lewicy ignoruje propozycje doskonalenia działań. Jedynie w 2019 r. wykorzystało skutecznie propozycję wspólnego działania lewicowych organizacji. Propozycje doskonalenia działania partii lewicowych zawarte są również na str. 17 i 26, w wyżej wspomnianym opracowaniu.
Lewica kontynuuje dotychczasowe metody działania, akceptuje kapitalizm, ma bardzo małe poparcie społeczne i nie ma szansy na jego zwiększenie, jeżeli nie udoskonali swojego działania.
Szansą Lewicy jest Nowe Otwarcie na III Kongresie Lewicy.

Władysław Bujwid

 

Wydanie bieżące

Recenzje

„Przemoc, pokój, prawa człowieka” to książka Jerzego Oniszczuka wydana co prawda w roku 2016, niemniej jej aktualność w ostatnich latach okazała się niezwykle ważna, dotyczy bowiem filozofii konfliktu i dopuszczalności przemocy, co autor wyraźnie podkreśla we wstępie.

Więcej …
 

Książka „Chiny w nowej erze” jest kwintesencją działań naukowych i publicystycznych dra Sylwestra Szafarza. Powstawała ona kilka lat. Jest chronologicznym zbiorem materiałów związanych z przemianami, jakie zainspirowane zostały przygotowaniami i skutkami 20. Zjazdu Krajowego KPCh.

Więcej …
 

Monografia  „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej” jest studium z zakresu ewolucji współczesnych demokracji i wskazuje na postępujący proces przenikania polityki i mediów, co znacząco wpływa na kształtowanie się nowych relacji człowiek – polityka w obliczu wolnego rynku i rewolucji technologicznej opartej o systemy cyfrowe. W pracy zostały poddane eksploracji i usystematyzowane zagadnienia, wartości i normy istotne dla zjawiska opisanej w literaturze kategorii społecznej – demokracja medialna.

Więcej …
 

 

 
 
 
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 7273535

Temat dnia

Na kogo głosować?

Mówi się, że wybory samorządowe dotyczą spraw lokalnych i nie powinny być polityczne. Ale one bardzo decydują o polityce, o poparciu dla partii, co przekłada się na ich sprawczość.
Jeśli więc mamy określone poglądy polityczne, to trzeba je potwierdzić w tych wyborach.

Więcej …

Na lewicy

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej PPS – Mazowsze. Omówiono wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia. Jak wynika z przygotowanego sprawozdania, PPSowcy na Mazowszu startowali z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy.

Więcej …
 

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Płocku odbyło się zebranie Organizacji Okręgowej PPS z udziałem kandydatów na radnych w najbliższych wyborach samorządowych. W zebraniu uczestniczył przewodniczący Rady Naczelnej PPS, senator Wojciech Konieczny.

Więcej …
 

W dniu 23 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się Konwencja Polskiego Ruchu Lewicowego. Przyjęto uchwały programowe. Zostały wybrane nowe władze.

Więcej …
 

W dniu 13 marca 2024 roku w Warszawie odbyła się debata "Media publiczne z lewicowej perspektywy". Organizatorami była Polska Partia Socjalistyczna i Centrum Imienia Daszyńskiego.W panelu dyskusyjnym wystąpili: posłanka Paulina Matysiak, dr Andrzej Ziemski i Jakub Pietrzak.

Więcej …
 

W dniach 11 -13 marca, 2024 roku w Tarnowie, obradował III Kongres Pokoju zorganizowany przez prof. Marię Szyszkowską z udziałem środowisk naukowych z całej Polski. Otwarcia Kongresu dokonali: Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Członek Komitetu Prognoz <Polska 2000 Plus> przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz  Prof. dr hab. Tadeuszu Mędzelowski Dr H. C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu Wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia.

Więcej …
 

W Warszawie w dniu 3 lutego 2024 roku zebrała się Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji politycznej, zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem obrad i decyzji były sprawy organizacyjne.

Więcej …
 

W dniu 12 stycznia 2024 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Mazowieckiej PPS. Poświęcone ono było analizie aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Oceniono jej wpływ na zadania i politykę Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 9 grudnia 2023 roku w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Organizacji Młodzieżowej PPS „Młodzi Socjaliści”, która zawiązała się ponownie w wyniku otwartej inicjatywy władz centralnych PPS.

Więcej …
 

W dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Towarzysza Bogusława Gorskiego Honorowego Przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 25 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się statutowe zebranie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedmiotem obrad była ocena zakończonej wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku, kampania wyborcza, w której uczestniczyli kandydaci desygnowani przez PPS.

Więcej …
 

W dniu 18 listopada 2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Warszawski PPS w związku z 131 rocznicą Kongresu Paryskiego, na którym zainicjowano powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Więcej …
 

W dniu 12 listopada 2023 roku w przeddzień 109 rocznicy walk warszawskich robotników pod przywództwem Organizacji Bojowej PPS z wojskami carskimi, w Warszawie na Placu Grzybowskim, pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Więcej …